Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 9.jūnija sēdē Nr. 4-23 sēdē ir apstiprināts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  iesniegtais projekts “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas…
  Ir apstiprināts projekts “Bioloģiski vērtīgā zālāja atjaunošana dabas parkā “Svētes paliene” Līvbērzes pagastā” (projekta reģistrācijas Nr. 1-08/131/2022) Projekta mērķis ir atjaunot bioloģiski vērtīgo un aizaugošo Svētes palienes pļavu Līvbērzes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts Nr. 1-08/260/2016 Ieviešanas laiks: 01.09.2016.-31.08.2017. Projekta mērķis: atklāt Zemgales novadu teritorijā esošās unikālās dabas vērtības un informēt sabiedrību par šīm vērtībām. “Projekts “Gadu tūkstošiem auklēti pamati…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Reģ. Nr. 1-08/257/2015 Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015. –30.09.2015. Projekta mērķis: noorganizēt vides izglītības diennakts nometni skolas vecuma bērniem un jauniešiem, izglītojot par dabas un mākslas savstarpējo…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Reģ. Nr. 1-08/241/2015 Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015. –30.09.2015. Projekta mērķis: noorganizēt vides izglītības diennakts nometni, izglītojot un veicinot interesi par procesiem dabā, motivējot sargāt un izvēlēties videi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. 1-08/97/2015 Ieviešanas laiks: 6.07.2015. – 31.08.2015. Projekta mērķis: noorganizēt diennakts vides izglītības nometni no 3. augusta līdz 7. augustam, izglītojot un audzinot Jelgavas skolēnus par vides un dabas nozīmi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. 1-08/183/2015 Projekta ieviešanas laiks: 18.05.2015. –31.08.2015. Projekta mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vidi un dabu, motivējot izvēlēties veselībai un videi draudzīgu rīcību. Projekta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. 1-08/201/2014 Ieviešanas laiks: 26.06.2014. – 15.08.2014. Projekta mērķis: Noorganizēt diennakts vides izglītības nometni, izglītojot un audzinot Jelgavas novada skolēnus par vides un dabas nozīmi cilvēku dzīvē, tādejādi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr. 1-08/58 / 2014 Ieviešanas laiks: 01.04.2014. – 01.09.2014. Projekta mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par dažādām dabas parādībām un to ietekmi uz cilvēku. Projekta īstenotājs: biedrība ”Mēs –…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Ieviešanas laiks: 01.06.2013. - 31.08.2013. Projekta īstenotājs: biedrība "Liel.Barons" Kopējais finansējums: LVL 2598,50 (LVAF  finansējums - LVL 1299.00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – LVL 1299.50) Galvenās…