Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Reģ. Nr. 1-08/241/2015
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015. –30.09.2015.
  • Projekta mērķis: noorganizēt vides izglītības diennakts nometni, izglītojot un veicinot interesi par procesiem dabā, motivējot sargāt un izvēlēties videi draudzīgu rīcību visas turpmākās dzīves laikā.
attels1

Projekta īstenotājs: Biedrība „Mēs-Staļģenes skolai”

Projekta kopējais finansējums: EUR 4949,72

LVAFA finansējums: EUR 2500,00

Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 2449,72 

  • Noorganizēt diennakts vides izglītības nometni skolas vecuma bērniem un jauniešiem.
  • Noorganizēt vides izglītības un audzināšanas ekskursijas, lai raisītu interesi par procesiem dabā, motivējot sargāt un izvēlēties videi draudzīgu rīcību.
  • Bērnu atziņu grāmatas izveide par projektā izskatītām tēmām.
  • Izveidot un īstenot noslēguma pasākumu.
  • Publicitātes pasākumi

Projekta koordinatore:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv