Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 1-08/260/2016
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2016.-31.08.2017.
  • Projekta mērķis: atklāt Zemgales novadu teritorijā esošās unikālās dabas vērtības un informēt sabiedrību par šīm vērtībām.
attels1

“Projekts “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu” 

Jelgavas novads un tam piegulošie novadi veido Latvijā unikālo Zemgalei raksturīgo ainavu, kur plašo Zemgales līdzenumu caurvij Lielupe un tās pietekas, kur zemi upju krasti mijas ar augstām un stāvām kraujām. Šeit upju krastos, mežos un līdzenumos slēpjas neiedomājamas dabas bagātības – gan derīgie izrakteņi, gan iepriekšējo tūkstošgadu atstātie dabas veidojumi, gan floras, gan faunas bagātības. Katram no partneriem ir uzdevums izpētīt šīs dabas bagātības un stāstīt par tām gan skolēniem, gan citiem interesentiem, tādējādi uzsverot, ka Latvija, lai arī maza valsts, bet tik bagāta savā dažādībā.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība.

 

Projekta partneri: Rundāles novada pašvaldība un Tērvetes

  • Izpētīt Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošo dabas vērtību, (gadu tūkstošu glabātu) resursu vēsturi un pamatinformāciju;

  • Izveidot un uzstādīt informatīvus stendus un izveidot bukletus par šīm unikālajām dabas vērtībām;

  • Izveidot jaunu dabas resursu izzinošu tūrisma maršrutu.

Projekta kopējais finansējums: 45620 EUR (Latvijas vides aizsardzības fonds 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība - 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība - 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldība - 110,50 EUR).

Projekta koordinators:

Inese Baumane

Ozolnieku novada pašvaldības izpilddirektora vietniece attīstības jautājumos - Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
inese.baumane [at] ozolniekunovads.lv