Statuss:
Noslēdzies

Ieviešanas laiks: 01.06.2013. - 31.08.2013.

attels1

Projekta īstenotājs: biedrība "Liel.Barons"

Kopējais finansējums: LVL 2598,50 (LVAF  finansējums - LVL 1299.00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums – LVL 1299.50)

Galvenās aktivitātes: Aktivitātes norisinājās  no jūnija līdz augustam Vircavas, Svētes, Platones un Sidrabes upēs. Projektā iesaistītaiss zinātnieks, hidrobiologs Andris Urtāns, kas ir šo aktivitāšu aizsācējs Latvijā, katrā talkā sniedza gan teorētiskas, gan praktiskas apmācības visiem talku dalībniekiem, kuras varēs izmantot citu ūdenstilpņu sakopšanā. Pēc teorētisko zināšanu apgūšanas talcinieki tika nodrošināti ar izkaptīm, ķekšiem un grābekļiem , lai dotos uz upi, un savas jauniegūtās zināšanas pielietotu praksē, atbrīvojot upi no šķēršļiem - saaugušām zālēm, samestiem piederumiem, sakritušiem kokiem u.c.

Projekta koordinators:
Zanda Zariņa
e-pasts: lielbarons@gmail.com

attels

 

attels2