Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Reģ. Nr. 1-08/257/2015
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015. –30.09.2015.
  • Projekta mērķis: noorganizēt vides izglītības diennakts nometni skolas vecuma bērniem un jauniešiem, izglītojot par dabas un mākslas savstarpējo mijiedarbību un veicinot izpratni par vidi un dabu, tās problēmām pielietojot dažādās mākslas izpausmes formas.
attels1

Projekta kopējais finansējums: EUR 4609,42 ( LVAFA finansējums: EUR 2499,00, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: EUR 2110,42) 

  • Noorganizēt diennakts vides nometni skolas vecuma bērniem un jauniešiem.
  • Izglītot bērnus un jauniešus ar mākslas palīdzību par aktuālām dabas aizsardzības problēmām.
  • Veicināt sapratnes palielināšanu un izpratni par vides jautājumiem.
  • Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv