Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.: 17-00-A019.332-000003
  • Īstenošanas laiks: 02.10.2017-29.11.2019
  • Projekta mērķis: veicināt vietējo ražotāju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai.
attels

Kopējās izmaksas: EUR 100 000,00 ( ELFLA publiskais finansējums)

 

Projektu īsteno vietējās rīcības grupas - lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar biedrībām "Bauskas rajona lauku partnerību" un Dobeles rajona lauku partnerību – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām Jelgavas, Bauskas  , Rundāles, Iecavas, Ozolnieku, Vecumnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces novadiem

1) Pasākumu- apmācību kopums vietējo ražotāju konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai.

2) Kopīgas mārketinga aktivitātes, vietējo produktu popularizēšana un atpazīstamības veicināšana – stendu  un vietējo pārtikas ražotāju bukletu izveide, jaunu tūrisma maršrutu sagatavošana un publicēšana

3) Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšana

4) Kopīgu pasākumu/tirdziņu organizēšana.

5) Pārtikas amatnieku festivāla organizēšana un norise Jelgavas novadā.

 

Projekts Nr. 17-00-A019.332-000003 " Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana" tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. 

 

Papildinformācija par projekta aktivitātēm: 

https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/atbalsts-vietejo-produktu-razotajiem

Projektu vadītājs:

Videga Vītola

Izglītības projektu vadītāja - Biedrība Lauku Partnerība “Lielupe”
lielupe [at] partneribalielupe.lv

Projekta koordinatore Jelgavas novada pašvaldībā:

Ilze Matusa

Vadītāja
ilze.matusa [at] jelgavasnovads.lv