Statuss:
Īstenošanā
valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta Nr. 2024-1-KMA062

Projekta ieviešanas laiks: 11.03.2024. –2.08.2024.

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 3 911,51 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 3 000 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: 911,51 EUR

Projekta mērķis:  veicināt kultūras mantojuma kvalitatīvu izpēti, saglabāšanu un atjaunošanu, veicot Vilces muižas kungu mājas koka kāpņu pirmsrestaurācijas izpēti un restaurācijas koncepcijas izstrādi.

Projekta paredzamie rezultāti:

  1. Veikta Vilces muižas kungu mājas koka kāpņu pirmsrestaurācijas izpēte. Pirms projekta pieteikuma sagatavošanas tika uzklausīts restauratoru, NKMP, vietējo iedzīvotāju, pagasta pārvaldes un novada speciālistu viedoklis un rekomendācijas par līdz šim veiktiem darbiem, šī brīža situāciju un par secīgu darbu izpildi objekta izpētei/glābšanai/atjaunošanai/restaurācijai.
  2. Izstrādāta koka kāpņu restaurācijas koncepcija un restaurācijas programma. Restaurācijas koncepcijas un restaurācijas programmas izstrāde sniegs skaidru redzējumu tālākai objekta atjaunošanai/restaurācijai. Varēs kvalitatīvāk uzsākt koka kāpņu atjaunošanas/restaurācijas procesu.
  3. Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, atbalstītājiem un foto Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv , Jelgavas novada Facebook sociālo tīklu kontā, Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv  u.c.