Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.12-06-L08-L413202-000009
  • Ieviešanas laiks: 16.06.2012. - 01.06.2013.
  • Projekta mērķis: veicināt latviešu tautas kultūras mantojuma popularizēšanu, saglabāšanu un deja kolektīva „Medaga” dalību XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Dejusvētkos, iegādājoties atbilstošus tautas tērpus.
attels2

 Kopīgais finansējums LVL: 3 286,36; t.sk. Jelgavas novada pašvaldības finansējums 841,96, ELFLA finansējums 2 444,40

Galvenās aktivitātes: Iegādāties Latvijas 4 novadu (vēsturiskā iedalījuma – Zemgales, Kurzemes, Latgales, Vidzemes) tautu tērpus (16 komplekti).

Projekta koordinatore:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv
attels2

 

attels2