Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000002 
  • Projekta mērķis: sakrālā tūrisma attīstība Latvijā un baznīcas darbības veidu popularizēšanai. Sakrālais tūrisms daļēji sasaucas ar kultūras tūrismu, jo šīs vietas tiek apmeklētas nevis reliģisku motīvu dēļ, bet gan lai iepazītu tās kā kultūras mantojumu. Lielvircavas baznīca – vecākā mūra baznīca Zemgalē .Vienotā rokoko stilistikā būvētā dievnama iekārta ir viena no savdabīgākajām Zemgalē. Lielvircavas luterāņu baznīca,  Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā ir valsts nozīmes kultūras piemineklis Nr.5239.
attels
  • Attiecināmās kopējās projekta izmaksas: 2666,97 EUR
  • Publiskā finansējuma daļa: 2400,27 EUR
  • Projekta ieviešanai un projekta mērķa sasniegšanai draudzes privātā finansējuma daļa: 266,70 EUR

Lielvircavas baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Jelgavas novadā.

Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs 1506.gadā atdeva uz lēņu tiesībām baronam Heinriham fon Klopmanim Lielvircavu . 1567.gadā Kurzemes hercogs Gothards Ketlers izdod rīkojumu par jaunu baznīcu celtniecību.

1590.gadā Vircavas upes kreisajā krastā Johans fon Klopmans liek celt baznīcu, par celtniecības materiālu izmanto vietējā apkārtnē esošo plienakmeni un rupji tēstus koka baļķus. Baznīcai bijis ļoti biezs mūris, un tās platums –50 pēdas. Baznīcai uzceļ arī zvanu torni. 1595.gadā baznīcas celtniecība bija pabeigta un to iesvētīja 1596.gada 12.janvārī. 1820. gadā Klopmaņi pārdeva ūtrupē Lielvircavas muižu par 151000 sudraba rubļu. Par muižas īpašnieku kļuva Ditrihs Grothuss Vilhems Hāns. Līdz ar to baznīcas patroni nebija vairs Klopmaņi, bet gan Hāni.

Lielvircavas baznīca minēta 1606.gadā baznīcu vizitācijas dokumentos. 1636.gadā uzbūvēja mācītāja māju. Līdz tam mācītājs pie draudzes brauca no Jelgavas.

  1. virziena norādes zīmju Nr.706. uz Valsts autoceļa A8 un autoceļa P 103 
  2. informācijas stends pie baznīcas , kas sevī ietver informāciju par baznīcas vēsturi, ar to saistītiem cilvēkiem pagastā un fotogrāfijām , kas ļauj jebkuram apmeklētājam iepazīties ar baznīcas vēsturi

Vircavas evanģēliski luteriskā draudze.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2400,27  EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Projekta rezultāts

attels2

 

attels