Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.3/15
  • Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.01.2015.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vircavas pirmskolas izglītības iestādes ēkā.
attels1

Kopīgais finansējums: EUR 486469,26
kopējās attiecināmās izmaksas EUR 419129.60, no kurām EUR 53406.90  finanšu instrumenta finansējums, EUR 365722,70  pašvaldības līdzfinansējums un EUR 67339.66  neattiecināmās izmaksas. 

Ēkas jumta papildus siltināšana, parapetu un dzegas mezgla papildus siltināšana, cokola papildus siltināšana, t.sk. zem grunts vismaz pagrabstāva dziļumā, pirmā stāva grīdas siltināšana un jauna grīdas seguma uzstādīšana, apkures sistēmas uzlabošanas pasākumi, apkures sadales sistēmas un radiatoru nomaiņa, balansēšanas vārstu uzstādīšana uz apkures stāvvadiem, siltummezgla rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, mehāniskās ventilācijas uzstādīšana ar rekuperāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas renovācija, elektroapgādes sistēmas, apgaismes ķermeņu nomaiņa un darbības uzlabošana, zibensaizsardzības izbūve.

Plānotais CO2 emisiju samazinājuma, veicot plānotās aktivitātes 22964.97  kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  89128.49 kWh/gadā.

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv