Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.1/61
  • Ieviešanas laiks:17.01.2013. – 31.10.2013.
  • Projekta mērķi: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēku energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vircavas vidusskolas 3 ēkās.
attels1

 Projekta pieteicējs: Jelgavas novada pašvaldība

Kopīgais finansējums LVL: 932 885,47; programmas finansējums 330 409,99; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 268 777,19

  • Vircavas vidusskolas ēkā – bēniņu siltināšana, piebūves ārsienu siltināšana, koka durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības sistēmas sakārtošana, ventilācijas rekuperācijas sistēmas sakārtošana un apkures sistēmas sakārtošana;
  • Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāles ēkā – jumta siltināšana, ārsienu siltināšana, 1.stāva grīdu siltināšana, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības sistēmas sakārtošana, ventilācijas rekuperācijas sistēmas sakārtošana un apkures sistēmas sakārtošana;
  • Vircavas vidusskolas Platones filiāles ēkā – bēniņu siltināšana, ārsienu siltināšana,1.stāva grīdu siltināšana, koka durvju un logu nomaiņa uz PVC tipa durvīm un logiem, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības sistēmas sakārtošana.
  • Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, veicot plānotās aktivitātes ir – Vircavas vidusskola – 38690.04 kg CO2, Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle – 73067.36 kg CO2, Vircavas vidusskolas Platones filiāle – 97415.08 kg CO2.

Projekta koordinators: