Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 20
  • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
  • Projekta mērķis: veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku muižas pils ēdamzāles logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.
attels1

Projekta kopējās izmaksas: 3875 EUR, tas ir 100% ZPR, LVM, VKKF finansējums.  

  1. Veikt Zaļenieku muižas pils ēdamzāles viena loga restaurāciju.
  2. Nodrošināt projekta publicitāti
  1. Veikta Zaļenieku muižas pils ēdamzāles viena logu restaurāciju, saskaņā ar restaurācijas darbu programmu, Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ieteikumiem un Tāmi.

Projekta laikā logu restaurācijas gaitā ir plānota Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskolas restaurācijas programmas audzēkņu iesaiste koka restaurācijas zināšanu un prasmju saglabāšanai un nodošanai jaunajai paaudzei.

  1. Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projektu Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, Jelgavas novada un Zemgales muižas Facebook sociālo tīklu kontā, www.kkf.lv.