Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. GP-FL-72
  • Projekta ieviešanas laiks: 08.07.2021. –01.11.2021.
  • Projekta mērķis: Veikt Zaļenieku muižas pils bēniņu un jumta tehnisko apsekošanu 
Nacionālāas kultūras mantojuma pārvaldes logo

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 2029,38 EUR
  • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums: 1 900,00 EUR.
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 129,38 EUR 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta Zaļenieku muižas pils ēkas bēniņu telpas - jumta konstrukcijas, pārseguma, jumta seguma un izvadu u. c. tehniskās apsekošanas atzinums, tā veicinot pils ēkas tālākai atjaunošanai nepieciešamo dokumentu izstrādi un nākotnē atjaunošanas un restaurācijas darbus pils jumtam.

Plānotos darbus atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" prasībām veiks SIA “Atzinums”.

Projekta vadītājs:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv