Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr. 2023-3-KMA062

Projekta ieviešanas laiks: 30.10.2023. –28.06.2024.

Valsts kultūrkapitāla fonda logo

Projekta finansējums:

 • Projekta kopējais finansējums: 13 627,88 EUR
 • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 10 000 EUR
 • Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: 3 627,88 EUR

Projekta mērķis:  

Veicināt vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtības apzināšanos un praktiskās saglabāšanas iespējas Jelgavas novadā, restaurējot Zaļenieku muižas pils 19. gadsimta 20. gados izgatavotās ārdurvis, saglabājot to oriģinālsubstanci un autentiskumu nākamajām paaudzēm.

Projekta paredzamie rezultāti:

 1. veikta Zaļenieku muižas pils ārdurvju komplekta (4 vērtnes + kārba) kompleksa restaurācija, pilnībā atgriežot durvīm to sākotnējās tehniskās un estētiskās kvalitātes. Paredzam augsti profesionālā līmenī restaurēt Zaļenieku muižas pils 19. gadsimta 20. gados izgatavoto ārdurvju komplektu (4 vērtnes + kārba), atgriežot durvīm to sākotnējās estētiskās kvalitātes, saglabājot oriģinālsubstanci un autentiskumu nākamajām paaudzēm;
 2. veicināta Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas Restaurācijas un Kokizstrādājumu izgatavošanas programmas audzēkņu un pedagogu līdzdalība projekta aktivitātēs organizējot:
  1. mācību ekskursiju uz restauratora darbnīcu;
  2. sadarbībā ar Restauratoru namu lekciju par ārdurvju stilistiku un atjaunošanas principiem;
  3. durvju kārbas attīrīšanu restauratora virsvadībā.
 3. nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projektu Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Jelgavas novada Facebook sociālo tīklu kontā un www.kkf.lv.

Publicitāte:

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv