Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2019. gada 26. marta lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2019, 2.punkts);
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2019. - 31.10.2019.;
  • Projekta mērķis: Veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.
attels

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 9500 EUR
  • Zivju fonda finansējums: 7000 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 2500 EUR