Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2020. gada 24. un 25. marta lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2020, 3. punkts)

  • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020. - 31.10.2020.

  • Projekta mērķis: veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.

attels

 

Projekta finansējums: Projekta kopējais finansējums: 4225.32  EUR. Zivju fonda finansējums: 3002.95  EUR. Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 1222.37  EUR.

Projekta koordinators: