Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. KPFI-10/13
  • Projekta ieviešanas laiks: 16.08.2011. - 01.11.2013.
  • Projekta mērķis: Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēkas būvniecību.
attels1

Kopīgais finansējums LVL: 1 144 443, t.sk. KPFI finansējums – 474 320, Jelgavas novada pašvaldības finansējums – 670 123.

Galvenās aktivitātes: Tehniskā projekta izstrāde, būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība, energouzraudzība, publicitātes pasākumi. Tiks uzbūvēta zema energopatēriņa sporta halle, kuras siltumenerģijas patēriņš uz 1 m2 gadā nepārsniedz 14 kWh uz 1m2

Projekta koordinators:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv
attels1