Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 21-00-S0ZF03-000040
  • Ieviešanas laiks: 03.12.2021.-15.12.2021.
  • Projekta mērķis: nodrošināt regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veikt kontroles efektivitātes paaugstināšanu ūdenstilpnēs un grūti pieejamās vietās gar ūdenstilpnēm Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kas ietver arī bijušā Ozolnieku novada administratīvo teritoriju, iegādājoties šī mērķa sasniegšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.
attels

Projekta ietvaros iegādāts sekojošs tehniskais nodrošinājums Jelgavas novada teritorijā  – piekabe RIB laivas pārvadāšanai, tālskatis, divas sporta kameras ar komplektāciju un divi planšetdatori kontroles nodrošināšanai un uzraudzībai. Pateicoties tehniskajam nodrošinājumam, projekta realizācijas rezultātā tiks nosargāti Lielupes baseina upēs esošie zivju resursi, īpašu uzmanību pievēršot zivju nārsta laikā un tumšajā diennakts laikā. Rezultātā zivju resursi ūdenstilpēs pieaugs, tiks saglabāta ūdens bioloģisko resursu daudzveidība Lielupes baseinā un nodrošināta šo resursu ilgtspējīga izmantošana.  

Projekta kopējās izmaksas: 3049, 64 EUR, no tā Zivju fonda finansējums: 2199, 64 EUR, Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 850 EUR.

Projekta koordinatore: