Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu Nr.160519/S16 (16.05.2019.)
  • Projekta īstenošanas laiks 05.2019.-10.2019.
attels

Nodrošināt regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veikt kontroles efektivitātes paaugstināšanu ūdenstilpnēs un grūti pieejamās vietās gar ūdenstilpnēm Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, iegādājoties šī mērķa sasniegšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

Teritorija, kurā nepieciešams nodrošināt regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veikt kontroles efektivitātes paaugstināšanu aizņem 1317 km2 lielu platību, kas sastāv no 13 teritoriālām vienībām – Kalnciema, Valgundes, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Elejas, Lielplatones, Jaunsvirlaukas, Platones, Sesavas, Vircavas, Vilces un Zaļenieku pagastiem, tas ir no Bauskas novada līdz Babītes novada teritorijai un ietver sekojošas ūdenstilpes – Lielupe, kas apmēram 65 km garumā stiepjas cauri visam Jelgavas novadam no Valgundes pagasta, kas robežojas ar Babītes novadu, līdz Staļģenes pagastam, kas robežojas ar Rundāles novadu, kā arī upes – Svēte, Iecava, Vircava, Īslīce, Bērze, Auce, Platone, Sesava un citas.

Lai veiktu regulāru zivju resursu aizsardzību, uzraudzību un kontroli Jelgavas novada teritorijā, nepieciešams iegādāties sekojošu tehnisko nodrošinājumu – kvadraciklu, RIB laivu ar dzinēju un eholotu piemērotu iekšējiem ūdeņiem, dronu ar komplektāciju, nakts redzamības monokli un termokameru, kam pateicoties projekta realizācijas rezultātā tiks nosargāti Lielupes baseina upēs esošie zivju resursi, īpašu uzmanību tiem pievēršot zivju nārsta laikā, tumšajā diennakts laikā. Zivju resursi ūdenstilpēs pieaugs, tiks saglabāta ūdens bioloģisko resursu daudzveidība Lielupes baseinā un nodrošināta šo resursu ilgtspējīga izmantošana.

Projekta izmaksas

  • Kopējās izmaksas 25 607,35 euro,
  • Zivju fonda finansējums-18949.44 euro,
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums- 6657,91 euro.

Projekta koordinators: