04.07.2022.

Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

Drukāt

Pēc pilngadības sasniegšanas  ir tiesības saņemt:

  • apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
  • apģērbs, apavi;
  • naudas līdzekļi patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā;
  • pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai;
  • psihosociālais atbalsts;
  • ģimenes valsts pabalsts.