03.02.2023.

Karjeras atbalsts un kontaktinformācija

Drukāt

Karjeras attīstības atbalsts ir nodrošināts visās Jelgavas novada izglītības iestādēs un tā īstenošana tiek metodiski atbalstīta un pārraudzīta.

No 2017. gada aprīļa Jelgavas novada skolās tiek īstenots ES projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kurā tā īstenošanas laikā dažādos laika posmos ir iesaistījušās sekojošas projekta izmēģinājumskolas - Kalnciema pagasta vidusskola (no 01.09.2022. pamatskola), Kalnciema vidusskola, Staļģenes vidusskola, Škibes pamatskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Svētes pamatskola, Ozolnieku vidusskola, Vircavas vidusskola (no 01.09.2022. pamatskola), Elejas vidusskola un Aizupes pamatskola, Līvbērzes pamatskola un Sesavas pamatskola.

2020. gada aprīlī izlases kārtā Valsts izglītības attīstības aģentūra veica attālinātās projekta pārbaudes vizītes trijās no projekta izmēģinājumskolām, kurās visās saņemti pozitīvi novērtēšanas slēdzieni, apliecinot, ka karjeras darbs tiek nodrošināts nepieciešamā apjomā un kvalitātē.

Papildus skolās īstenotajām karjeras izglītības aktivitātēm Jelgavas novada Izglītības pārvalde  piedāvā karjeras izvēli sekmējošus pasākumus, tai skaitā Ēnu diena, karjeras nedēļa, platforma www.profolio.lv (interaktīvi karjeras testi skolēna portfolio veidošanai), zinātniskās pētniecības darbu ZPD prezentācijas ar vietējo uzņēmēju iesaisti, karjeras vasaras nometnes, tiešsaistes sarunas apļus par karjeru ar dažādiem profesiju pārstāvjiem.

Jelgavas novada Izglītības pārvalde karjeras izglītību atbalstošus pasākumus gan jauniešiem, gan izglītotājiem īsteno arī dažādu projektu ietvaros: no 2019. – 2022. gadam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros projekts „Karjeras izglītība - atbildība par savu un valsts nākotni”, nr. 19-00-A019.333-000003; no 2022. – 2023. gadam Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “S.O.S. A Career for Success”, Nr. 2021-1-RO01-KA220-VET-000033307.

Izglītības iestādēs karjeras atbalstā iesaistītie speciālisti:

Izglītības iestāde
Karjeras speciālisti
Kontaktinformācija
Aizupes pamatskola
Skaidrīte Krastiņa
Elejas vidusskola
vakance
Garozas pamatskola
Solvita Cukere
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Inga Eihentāle
Kalnciema vidusskola
Lāsma Ivanova
Kalnciema pagasta pamatskola
Lāsma Ivanova
Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs
Sandra Atmane
 
Līvbērzes pamatskola
Baiba Pavlovska
Ozolnieku vidusskola
Inese Vārslavāne
Sesavas pamatskola
Aiva Ozoliņa
Staļģenes vidusskola
Lāsma Ivanova
Svētes pamatskola
Inese Vārslavāne
Šķibes pamatskola
Dace Jakušonoka
Teteles pamatskola
Solvita Cukere
Vilces pamatskola
Marita Kozule
Vircavas pamatskola
Kristīne Ozolniece
vircavasvsk@jelgavasnovads.lv
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (7.-9.kl., 1.-4.kurss)
Dace Vīpule Kuļika
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola (1.-6.kl.)
Inese Briede