03.12.2022.

Jauniešu centri

Branku bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs

Branku bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs

Ānes jauniešu iniciatīvu centrs

Ānes jauniešu iniciatīvu centrs

 • Adrese: Celtnieku iela 12, Āne, Cenu pagasts, Jelgavas novads, LV-3043
 • Vadītāja: Agnese Krauklīte 
 • Tel.nr.: 25544981
 • E-pasts: agnese.krauklite@jelgavasnovads.lv
Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centrs

Ozolnieku jauniešu iniciatīvu centrs

 • Adrese: Stadiona iela 5, 3. stāvā, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas novads, LV-3018
 • Vadītāja: Sanita Višņauska
 • Tel.nr.: 29616467
 • E-pasts: sanita.visnauska@jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs

Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs

 • Adrese: Jauniešu centrs uz nenoteiktu laiku darbojas Elejas pagasta Saieta namā (2.stāvs), Lietuvas iela 42, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023
 • Vadītājs: Jeļena Ribikauska
 • Tel.nr.: 29842142
 • E-pasts: jelena.ribikauska@jelgavasnovads.lv
Staļģenes Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs

Staļģenes Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs

 • Adrese: Svirlaukas iela 22, Staļģene,  ​Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031
 • Vadītājs: Gatis Cinovskis
 • Tel.nr.: 29657660
 • E-pasts: gatis.cinovskis@jelgavasnovads.lv
Svētes Bērnu un jauniešu izglītības iniciatīvu centrs

Svētes Bērnu un jauniešu izglītības iniciatīvu centrs

 • Adrese: Lielsvētes iela 18/8, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3008
 • Vadītājs: Jānis Zariņš
 • Tel. nr.: 27632152
 • E-pasts: janis.zarins@jelgavasnovads.lv
Vircavas alternatīvās aprūpes un pakalpojumu centrs "Kamenītes"

Vircavas alternatīvās aprūpes un pakalpojumu centrs "Kamenītes"

 • Adrese: "Kamenītes", Jelgavas iela 4, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3020
 • Vad;itāja Aija Vārava

 • E-pasts: aija.varava@jelgavasnovads.lv

 • Tel. 29205766

 

​​