03.02.2023.

Aktivitāšu centrs “Birztaliņas”

Drukāt
 • Vadītājs: Everita Džeriņa
 • Tālrunis: 29759964; 63086830
 • E-pasts: everita.dzerina@jelgavasnovads.lv
 • Adrese: ”Birztaliņas”, Birzes ielā 4, Lielplatones pagasts

 

Darba laiks:

 • otrdienās 9.00 - 18.00
 • ceturtdienās 9.00 - 18.00

Aktivitāšu centra telpās apmeklētājus pieņem:

Jelgavas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Gita Lemkina

pirmdienās     no 14.00 – 17.00
ceturtdienās      no 9.00 – 12.00
tālr.: 26694184;
e-pasts: gita.lemkina@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada bāriņtiesas locekle Dace Saliņa

ceturtdienās no 9.00 – 14.00
tālr. 26323047
e-pasts: dace.salina@jelgavasnovads.lv

Mērķis:  nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumus.

Uzdevumi:

 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.

Aktivitāšu centrā piedāvā:

 • regulāri notiek dažādas radošās darbnīcas (sveču liešana, svētku dekoru un kartiņu izgatavošana, masku un dekorāciju darbnīcas, zīda un stikla apgleznošana, pērļošana, dekupāža, papīra dizains);
 • iespēja praktizēties virtuves gudrībās;
 • gleznošanas nodarbības;
 • iespēja pulcēties iedzīvotāju interešu grupām – senioru klubiņa dāmas, jauniešu iniciatīvas grupa, gleznošanas entuziasti un novadpētniecības domubiedri.

Pakalpojumi:

 • veļas mazgāšana;
 • dušas pakalpojums.