03.02.2023.

Aktivitāšu centrs ”Kalnciems”

Drukāt

Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 16.00-20.00
 • Otrdiena: 13.00-18.00
 • Ceturtdiena: 13.00-18.00

Centrs atrodas Kalnciema kultūras nama  ēkā.

Mērķis: nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
 
Uzdevumi:
 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.
 
Aktivitāšu centrs piedāvā:
 • rokdarbu nodarbības- adīšana, tamborēšana, pērļošana, šūšana, apģērbu dizains,  noformēšana, dekorēšana;
 • kulinārijas un galda  kultūras nodarbības;
 • veselību veicinošas nodarbības - vingrošana, nūjošana;
 • bērniem brīva laika pavadīšanas iespējas- spēles ,radošas darbnīcas;
 • izglītojošas un informatīvas lekcijas un tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem;
 • svētku tradīciju un tematiskie pasākumi –ģimenes iesaistīšana kopīgas aktivitātes.