08.02.2023.

Aktivitāšu centrs “Dzirnieki”

Drukāt
Darba laiks:
Pirmdiena:          16.00 – 21.00
Otrdiena:             10.00 – 15.00
Trešdiena:           16.00 – 20.00
Ceturtdiena:      14.00 – 19.00
Piektdiena:         13.00 – 18.00
 
Aktivitāšu centrs “Dzirnieki” atrodas IKSC “Līdumi” filiāles “Jaunlīdumi” ēkā.
Aktivitāšu centrā “Dzirnieki” laipni tiek gaidīts ikviens, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas.
 
Mērķis:
 • nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Uzdevumi:

 •  organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu  centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.
Aktivitāšu centrs piedāvā:
 • izglītojošas un informatīvas lekcijas, semināri, tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem;
 • veselību veicinošas izglītojošas un praktiskas nodarbības;
 • tematiskie un svētku tradīciju pasākumi;
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas dažāda vecuma grupām – galda spēles, radošās darbnīcas;
 • rokdarbu nodarbības;
 • radošo darbu izstādes;
 • kulinārijas un galda kultūras nodarbības;
 • iespēja darboties patstāvīgi vai interešu kopās.