Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2021.gada 27.maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.13 (protokols Nr.15) "Par detālplānojuma "Dižozoliņi", Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu".

Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18319.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2021/109.TP2

 

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2020.gada 29.oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.24 (protokols Nr.18) "Par detālplānojuma nekustamā  īpašuma ar kadastra numuru 54660011246 sastāvā reģistrētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54660010328, Jelgavas ielā 37, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, apstiprināšanu".

Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18724.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2020/216.TP1

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2019.gada 26.septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.13 (protokols Nr.11) "Par detālplānojuma nekustamā  īpašuma Skolas ielā 6, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā apstiprināšanu".

Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13768.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2019/203.TP2

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka Ozolnieku novada dome 2019.gada 30.maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.10 (protokols Nr.6) "Par detālplānojuma nekustamā  īpašuma "Skariņas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050763 Cenu pagastā, Ozolnieku novadā apstiprināšanu".

 Detālplānojuma dokumenti ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11757.

Publikācija  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pieejama https://www.vestnesis.lv/op/2019/116.TP3.