Novada ziņas
Aicinām pieteikt kandidātus pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem

Jelgavas novada pašvaldība līdz 3. oktobrim aicina izvirzīt pretendentus pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem - “Goda diploms” un “Atzinības raksts”.

Atzīmējot valsts proklamēšanas gadadienu, pašvaldība, kā ierasts, godinās tos novada iedzīvotājus, kuri ar savu personisko vai profesionālo ieguldījumu spējuši paveikt ko nozīmīgu novada un iedzīvotāju labā. 

Jelgavas novada pašvaldības augstākie apbalvojumi “Goda diploms” un “Atzinības raksts” tiek pasniegti reizi gadā ne vairāk kā astoņiem cilvēkiem. Goda diploma saņēmējiem kā simboliska goda zīme tiek pasniegta zeltīta vārpas piespraude un balva, savukārt Atzinības raksta saņēmējiem – sudraba vārpa un balva. 

Goda diplomam var izvirzīt personu par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem konkrētā jomā  novada, valsts, pasaules mērogā, savukārt Atzinības rakstam - par profesionālu ieguldījumu novada vai valsts mērogā.

Izvirzīt kādu apbalvošanai var ikviens iedzīvotājs kopā ar domubiedru grupu – ne mazāk kā vēl divām pilngadīgām personām. Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, nepieciešams aizpildīt un līdz 3. oktobrim (ieskaitot) iesniegt pieteikumu novada pašvaldības kancelejā vai kādā no Jelgavas novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centriem, ievērojot, ka par apbalvojamo ir jānorāda šāda informācija: 

  • par fizisku personu – vārds, uzvārds, darbavieta/nodarbošanās, pamatojums apbalvojuma piešķiršanai ar īsu dzīves, darba un sabiedriskās darbības aprakstu;
  • par juridisku personu vai kolektīvu – pilns juridiskās personas vai kolektīva nosaukums, juridiskā adrese, pamatojums apbalvojuma piešķiršanai.

Tāpat iesniegumā jānorāda informācija par iesniedzēju – katras personas vārds, uzvārds, tālrunis. Ja ierosinātājs ir juridiska persona – pilns tās nosaukums, adrese, tālruņa numurs, atbildīgās personas vārds, uzvārds un amats. 

Iesniegumu izvērtēšanu veic Apbalvošanas komisija, bet lēmumu par apbalvošanu pieņem novada domes sēdē.