Projekti
Aizupes pamatskola uzņem projekts

Pagājušonedēļ, no 20. līdz 24. martam, Aizupes pamatskolā ERASMUS+ programmas projekta Nr: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421 “Living and learning in natural and green environment“ (Dzīvojot un mācoties dabiskā un zaļā vidē) ietvaros viesojās skolēnu grupas ar pavadošajiem pedagogiem no Islandes, Rumānijas, Čehijas, Spānijas un Portugāles, un nedēļas garumā piedalījās daudz un dažādās mācību aktivitātēs, lai izzinātu Latvijas dabu, vietējo floru un faunu, attīstītu ekoloģisko apziņu, zaļo domāšanu, izprastu vides aizsardzības nozīmi utt. Projekta partneri darbojās gan pašā skolā, gan devās mācību ekskursijās uz Ķemeru nacionālo parku, Turaidu, Rīgas ZOO un citur. Mobilitātes tēma: “Mamma daba”.

Detalizētāk par īstenotajām aktivitātēm stāsta skolotāja, projekta kontaktpersona Aizupes pamatskolā, V.Zakse:

“Viesi pie mums Latvijā ieradās 19.martā un jau nākamajā dienā, 20.martā, bija mobilitātes 1.diena. Mobilitātes nedēļu atklājot, ciemiņus priecēja skolas tautisko deju koncerts. Pēcāk notika mājas darbu un katras valsts nacionālo ēdienu prezentācijas. Pirmās dienas otrajā pusē dalībnieki iesaistījās divu darbnīcu norisē: “ Smell, touch, feel” un “ Get to know Latvian eco-system”, un apciemoja Jelgavas novada domi, kur tos uzņēma Jelgavas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola. Pēc vietvaras apmeklējuma ar aktivitātes “Orientēšanās pa Jelgavu“ palīdzību tika iepazīta pati pilsēta un tās objekti.

Mobilitātes nedēļas otrās dienas rīts projekta dalībniekiem iesākās ar nelielu rīta rosmi Aizupes pamatskolā, kur dienu ievadīja sporta skolotāja. Pēc rīta iesildīšanās bioloģijas skolotājas Baibas Jansones vadībā skolēni veica uzdevumus par tēmu: "Atpazīsti putnus pēc to treļļiem", kā arī izveidoja galda spēli "Putni brīnišķīgajā pasaulē". Šajā dienā skolēni piedalījās vēl 3 darbnīcās: veidoja angļu alfabētu no otrreiz pārstrādātajiem materiāliem - auduma, koka un dažādiem putraimiem, izgatavoja kaklarotu iegravējot savu vārdu koka plāksnītē, kā arī no dažādiem dabas materiāliem izgatavoja mūzikas instrumentu "Vēja stabules". Jaunie mūzikas instrumenti tika izmēģināti visiem kopā piedaloties t.dz. "Bēdu manu lielu bēdu" ritmizēšanā. Šajā dienā arī skolotāji tika aktīvi iesaistīti darbnīcās, kuras vadīja Smaida Vērza. Katrs ārzemju skolotājs  izgatavoja brošu Latvijas karoga krāsās. Pēc aktivitātēm skolotājiem tika noorganizēta ekskursija uz Svētās Trīsvienības baznīcas torni, kurā skolotāji tika iepazīstināti ar Jelgavas vēsturi.

Mobilitātes trešajā dienā skolēni un skolotāji devās uz Ķemeru nacionālā parka dabas centru "Meža māja", lai izzinātu nacionālā parka dabas un kultūrvēstures vērtības. Nodarbības laikā skolēni izzināja teritorijas galvenās eko sistēmas - purvus, mitros mežus, ūdeņus, jūras piekrasti, kā arī Latvijas ekosistēmas. Aktivitātes turpinājās Jaunķemeru pludmalē, kur skolēni vilka rokās cimdus, ņēma talkā lāpstas un, kopīgi talkojot, centās izravēt skaisto, bet invazīvo krokaino rozi jeb “Rosa Rugosa”. Pēc talkas skolēni un skolotāji devās uz Lielo Ķemeru Tīreli laipām, lai iepazītu cilvēka darbības neskartu augsto sūnu purvu.

Ceturtajā dienā skolēni un skolotāji devās uz Turaidas muzejrezervātu, kur piedalījās orientēšanās aktivitātē “The history of Latvia”. Darbojoties grupās, skolēnu uzdevums bija pēc dotajiem attēliem atrast dažādas ēkas, vēsturiskās vietas, objektus, tādā veidā paralēli iepazīstot Latviju un tās vēsturi. Pēcpusdienā tika apmeklēts Safari parks “More”, kurā skolēni un skolotāji apskatīja un pētīja briežu sugas, to īpatnības.

Aktivitāšu nedēļas piektā jeb noslēguma diena tika pavadīta Rīgā. No rīta devāmies uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai piedalītos darbnīcā "Putnu būru izgatavošana". Skolēni, darbojoties grupās, izgatavoja būrīšus susuriem, zīlītēm un strazdiem. Pavisam tika izgatavoti, aptuveni, 27 būri, kuri tika nodoti Zooloģiskajam dārzam, savukārt 3 mājvietas strazdiem atceļoja uz Aizupes pamatskolu par godu drīzumā gaidāmajām putnu dienām. Pēc aktīvās darbošanās ar āmuriem skolēni apciemoja arī pašus Zoodārza iemītniekus - putnus, zīdītājus, rāpuļus, iepazina dažādas to sugas un īpatnības. Pēc Zoodārza apmeklējuma visi skolēni un skolotāji devās uz Rīgas rātsnamu, kurā tika iepazīstināti ar tā arhitektūru un vēsturi Noslēgumā visi dalībnieki saņēma sertifikātus par aktīvo piedalīšanos aktivitātēs nedēļas garumā. Pēc sertifikātu saņemšanas ciemiņi kopā ar Aizupes skolas skolēniem devās ekskursijā uz Melngalvju namu, kurā tika stāstīts par nama un Rīgas vēsturi cauri gadsimtiem, Melngalvju brālības leģendu, kā arī apskatīti viduslaiku pagrabi, krāšņās zāles un greznās telpas. Diena noslēdzās  ar pastaigu pa Rīgas ielām. Mobilitātes nedēļa noslēdzās ar balli un sestdienas agrā rītā Erasmus projekta dalībnieki devās mājup.”

“Living and learning in natural and green environment” ir 2 gadīgs projekts, kura mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit

 

EU logo