Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421
  • Ieviešanas laiks: 01.11.2021.-30.09.2023.
  • Projekta mērķis: veicināt skolēnu izpratni par planētas ilgtspēju, vides aizsardzības jautājumiem, klimata pārmaiņu ietekmējošiem faktoriem un dzīvi dabiskā vidē. Sešu valstu “Eko” skolu projektā dalībnieki iegūs zināšanas par konkrētās valsts “zaļo virzienu”, dabas īpatnībām un pārvaldību, kā arī tiks apgūta vietējo un ārzemju partneru pieredze un atbilstoši ieviesta apmācībās.
Līdzfinansē eiropas savienība - logo

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Sadarbības  partnerības skolu izglītības sektorā projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta nosaukums latviešu valodā: Dzīvojot un mācoties dabiskā un zaļā vidē

Projekta vadošais partneris: Aizupes pamatskola

Projekta sadarbības partneri:

Finansējums: Erasmus+ dotācijas līgums vairākiem saņēmējiem EUR 220210 (divi simti divdesmit tūkstoši divi simti desmit euro un 0 centi)

Projekta logo

Projekta koordinators:

Agris Dobrovoļskis

Izglītības projektu vadītājs
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Aizupes pamatskolā:

Vita Zakse, e-pasts: vitazakse@inbox.lv