Projekti
Elejas PII "Kamenīte" viesojas pie projekta partneriem Lietuvā

Nordplus programmas projekta Nr. NPJR-2022/10205 “Green learning opportunities in the early childhood” ietvaros seši Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” pedagogi no š.g. 19. līdz 22. septembrim viesojās Jonišķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulutė”, lai iepazītos ar partnerorganizācijas pieredzi un labās prakses piemēriem “zaļās mācīšanās” koncepta pielietošanā.

Mobilitātes laikā pedagogi apmeklēja projekta aktivitātes Lietuvas Jonišķu pirmsskolas izglītības iestādē ‘Saulutė’ (Statybininkų iela 5, Joniškis), piedalījās projekta atklāšanas aktivitātēs, iepazinās ar pirmsskolas izglītības iestādes programmu, dažādiem labās prakses piemēriem par āra aktivitāšu izmantošanas metodēm ikdienas rotaļnodarbību procesā, pārrunāja izglītības programmas saturu un sasniedzamos rezultātus. Salīdzināja un pārrunāja kopīgās un atšķirīgās nianses Lietuvas, Latvijas un Igaunijas izglītības sistēmās.

Brauciena laikā tika apmeklēta arī pirmsskolas izglītības iestāde „Vyturėlis” Jonišķos un dalībnieki iepazinās ar āra un sporta aktivitātēm rotaļu laukumā (dažādi eksperimentu centri, sporta aktivitāšu centri, āra rotaļu virtuvītes), piedalījās izglītojošā pasākumā par Jonišķu pilsētas kultūru un vēsturi. Apmeklēja Stupuru kopienu, iepazinās ar Lietuvas kulinārijas vēsturi un uzņēmuma darbību. 20.09. piedalījās projekta atklāšanas pasākumā Jonišķu pašvaldībā, kurā iepazinās ar Jonišķu izglītības iestāžu piedāvājumu un sistēmu, piedalījās seminārā "Mācīšana un mācīšanās ārā", informatīvi izglītojošajos pasākumos Žagarē un Jonišķos. Birštonā pedagogi piedalījās seminārā “Sebastians Kneips: Veselības filozofija un prakse”, iepazinās ar dažādiem āra aktivitāšu veidiem, kultūras un mākslas objektiem. Refleksijas seminārā PII "Saulute" veica projekta norišu analīzi un tālāko aktivitāšu plānošanu visiem partneriem.

Brauciena laikā pedagogi ieguva praktiskas idejas par dažādām āra aktivitātēm un aktivitāšu centriem, kuras, finansiālo iespēju robežās, tiek plānots ieviest arī Elejas pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” un Lielplatones filiāles āra rotaļu laukumu teritorijās.  

Autors:  Elejas PII ‘’Kamenīte’’ vadītāja Indra Buse

“Green learning opportunities in the early childhood” ir Nordplus programmas projekts, kurš tiek īstenots no 2022. gada 1.augusta līdz 2024. gada 31.janvārim. Projekta mērķis ir sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt. Vairāk informācijas par projektu

ELEJAS PII "KAMENĪTE" VIESOJAS PIE PROJEKTA PARTNERIEM LIETUVĀ