Projekti
Elejas vidusskola uzņem viesus no Francijas, Grieķijas un Rumānijas

No š.g. 2. līdz 6. maijam Elejas vidusskolā Erasmus+ programmas projekta «European Forest Young Keepers» (2020-1-FR01-KA229-080074_2) ietvaros viesojās skolēni un skolotāji no Francijas, Grieķijas un Rumānijas, lai iepazītu mežu kā resursu un tā dažādās izmantošanas iespējas.

Nedēļas garumā, iesaistoties vietējiem skolēniem un pedagogiem, viesi pabija Tērvetē, Ķemeros un Siguldā  un apzināja meža bagātības – mežs tika iepazīts kā mācību vide, tika iepazīta Latvijas mežu flora un fauna, apzinātas dažādās rekreācijas iespējas, meža izmantošana kultūrvēsturiskā aspektā, kā arī mežs kā dažādu izejvielu, resursu ieguves vieta.

Detalizētāk par īstenotajām aktivitātēm stāsta Elejas vsk. skolotāja A.Švītiņa: “Projekta ietvaros skolēniem tika organizētas vairākas aktivitātes mežā: pie Elejas vidusskolas katrai komandai bija jāatrod 5 augi, kas ir tādi paši kā viņu zemē, jāpastāsta par šo augu izmantošanu un nozīmi; nodarbības ‘Zaļajā skolā’ Tērvetē organizēja un vadīja LVM darbinieki; Ķemeru tīreļa takā skolēniem bija jāveic pētījums par purva floru un faunu; praktiski bija jādarbojas ar tādu dabas materiālu kā kūdra, izveidojot kādu dabas veidojumu un prezentējot to. Īpašu patiku izpelnījās Valguma pasaules apmeklējums ar gaumīgi izveidoto Mākslas taku un aizraujošo Baskājtaku. Nedēļas garumā viesi  iepazinās arī ar Latvijas kultūru un vēsturi, apmeklējot Siguldu un Turaidas muzejrezervātu, Vecrīgu, Jelgavu, aplūkojot šo vietu kultūras pieminekļus, un sekojot gida stāstījumam par senlatviešu paražām. Ciemiņiem tika piedāvāta iespēja iepazīties arī ar latviešu iecienītajiem ēdieniem, mūziku un tautas dejām.”

Elejas vidusskola uzņem viesus no Francijas, Grieķijas un Rumānijas:

“Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” ir 2 gadīgs projekts, kura mērķis ir likt skolēniem apzināties meža bagātību, tā ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas, kā arī neaizsargātību. Vairāk informācijas par projektu skatīt Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi (European forest young keepers) un eTwinning vietnē.