Izīrēs telpas biznesa idejas īstenošanai Jelgavas centrā

Ar mērķi atbalstīt spēcīgas un atraktīvas uzņēmējdarbības ieceri, kas vērsta uz sabiedrības līdzdalību un iesaisti, Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu “Piepildi telpu ar ideju”. Ja dzīvotspējīga un aktīva uzņēmējdarbības pārstāvja būtiskākā nepieciešamība ir telpa jeb vieta, kur izpausties savas biznesa idejas realizācijai, tad pašvaldība vēlas ar konkursa palīdzību sniegt iespēju īstenot šo ideju, nodrošinot telpas Jelgavas pilsētas centrā – skaistās telpās pašā Jelgavas pilsētas sirdī.

Ņemot vērā, ka minētās telpas tiek pārveidotas par aktīvāku uzņēmējdarbības platformu, Jelgavas novada pašvaldība vēlas noskaidrot un atrast potenciālo sadarbības partneri. Aizstāvot savu biznesa ieceri, uzvara konkursā sniegs iespēju uzvarētājam slēgt nomas līgumu par telpu izmantošanu ģeogrāfiski aktīvajā un vērtīgajā pilsētas centrā jeb A zonā, kas var ļaut biznesa iecerei sasniegt mērķauditoriju, garāmgājējus, pilsētas iedzīvotājus. Konkursa pieteikšanās termiņš no 2019. gada 2. maija līdz 9. augustam.

Viena no Jelgavas novada pašvaldības prioritātēm ir uzņēmējdarbības vides attīstība un stiprināšana, sekmējot darba vietu radīšanu, kā arī jaunu preču un pakalpojumu veidošanu novadā. Līdz šim pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi projektu konkursus, kas paredz starta kapitāla piešķiršanu jaunajiem uzņēmējiem, bet jaunā iecere ir solis svaigā sadarbības virzienā, piedāvājot apņēmības pilniem cilvēkiem iespēju realizēt savu biznesa ieceri pašvaldības izmantotās telpās Jelgavas pilsētas centrā.

“Uzsākt jaunu biznesa ieceri vienmēr ir izaicinājums, kas prasa ne tikai pārdomātu plānošanu un ilgtermiņa domāšanu, bet arī spēju iedvesmot potenciālos sadarbības partnerus un klientus par savas idejas efektivitāti un dzīvotspēju. Pašvaldības organizētie konkursi uzņēmējiem ir īpaši ar to, ka sniedz iespēju cilvēkiem ne tikai domāt ciparos un idejās, bet arī vairot pārliecību par sevi, prezentējot ieceri publiski, tā testējot idejas aktualitāti jau lielākas auditorijas priekšā. Visbiežāk konkursos pieteiktās idejas ir fantastiskas un pat, ja tās nav iespējams realizēt konkrētā konkursa gaitā, ikviens dalībnieks ir ieguvējs, veltot papildu laiku savas idejas uzlikšanai uz papīra un aprēķinu veikšanai. Konkurss “Piepildi telpu ar ideju” ir jauns sadarbības virziens, kas piedāvā novadniekiem iespēju uzsākt vai turpināt savas biznesa idejas realizāciju skaistās telpās pašā Jelgavas pilsētas sirdī. Līdz šim telpas kalpoja par mājražotāju produkcijas tirdzniecības zāli, bet šobrīd tām ir laiks atplaukt jaunās krāsās un noskaņās. Konkursa norises gaitā vēlamies iepazīt lielas un mazas idejas, kas organiski spētu iedzīvoties jaunajā mājvietā, ilgtermiņā piepildot telpas ar cilvēkiem un sabiedrisku iesaisti. Neskatoties uz to, ka uzvarētājs šoreiz būs viens, uzskatu, ka kopīgi gūtā pieredze būs nenovērtējama, meklējot aizvien jaunas sadarbības formas starp pašvaldību un mūsu uzņēmējiem” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un Attīstības departamenta Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Matusa.

Konkurss “Piepildi telpu ar ideju” norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā savas biznesa idejas konkursam varēs iesniegt fiziskas personas – Jelgavas novadā deklarēti iedzīvotāji, kuri nodibinājuši un reģistrējuši komercreģistrā komersantu un komercdarbību vai reģistrējuši un uzsākuši saimniecisko darbību, kā arī uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā. Pašvaldība prioritāri sagaida arī tādu uzņēmumu pieteikumus, kas saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu uzsākuši sociālo uzņēmējdarbību. Jāpiebilst, ka viena fiziska persona vai uzņēmums drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu.

Pieteikumu dalībai konkursā būs iespējams nosūtīt uz e-pastu: sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv (dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu vai iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3002. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama sadaļā: Uzņēmējdarbība/konkursi. Konkursa pieteikšanās termiņš no 2019. gada 2. maija līdz 9. augustam. Konkursa otrajā kārtā pretendenti, kuru iesniegtie pieteikumi atbilst nolikuma prasībām, tiks aicināti klātienē prezentēt savu biznesa ideju konkursa vērtēšanas komisijai. Nosakot uzvarētāju, žūrijas vērtēs biznesa idejas oriģinalitāti, biznesa plāna saturu un kvalitāti, pašieguldījumu projekta īstenošanā, piedāvātā produkta vai pakalpojuma izaugsmes iespējas, cenu politiku, tehnoloģiskos risinājumus, novitāti, kā arī analizēs plānoto finanšu stāvokli, piemēram, ieņēmumu ticamību un izmaksu sabalansētību.

Saskaņā ar nolikumu, konkursa uzvarētājam būs pienākums realizēt savu biznesa ieceri sešu mēnešu laikā no nomas līguma noslēgšanas dienas, nodrošinot sekmīgu uzņēmuma darbību vismaz piecus gadus no līguma noslēgšanas brīža.