Pašvaldība Mājaslapa
tīmekļvietnu vienota platforma

Pēc vairāku mēnešu ilga darba, Jelgavas novads ir pievienojies valsts un pašvaldību iestāžu vienotajai tīmekļvietņu platformai. Turpmāk aktuālā informācija būs pieejama mūsdienīgākā un ērtāk lietojamā vietnē www.jelgavasnovads.lv.

“Atšķirīgs saturs – vienota pieeja” - šis sauklis precīzi raksturo Valsts kancelejas izstrādātās platformas būtību. Visās nu jau vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību tīmekļa vietnēs, kas izvietotas vienotajā platformā, saturs izvietots vienādi, tādējādi palīdzot lietotājiem atpazīt vietnes piederību valsts pārvaldei un vieglāk orientēties saturā. Vietņu dizains nodrošina ērtu lietošanu no dažādām ierīcēm un pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Pats Jelgavas novada tīmekļvietnes saturs, pārceļoties uz jauno platformu, nemainās, bet ir mainīts tā izkārtojums. Ar jaunās tīmekļvietnes publiskošanu, iepriekšējā versija vairs nebūs pieejama. 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ņemt vērā, ka sākotnēji atsevišķa informācija var tikt attēlota nekorekti.