Projekti
Jelgavas novada pašvaldības skolu pedagogi kopā ar kolēģiem no Jelgavas Valsts ģimnāzijas apgūst zināšanas par STEAM

Šī gada 5.janvārī Erasmus+ programmas projekta Nr. 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680 “Zaļā STEAM ekosistēmas” (G-STEAM) (turpmāk-projekts) ietvaros notika izglītības speciālistu apmācības pasākums “Kas ir STEAM?”

Pasākuma laikā tā dalībnieki noskaidroja kas ir STEM un kas ir STEAM?, kādas ir atšķirības starp šīm abreviatūrām un kādas idejas tās nes, abu pieeju izmantošanas iespējas mācību procesā, kā arī nostiprināja gūtās teorētiskās zināšanas praksē. Tāpat apmācību dalībnieki ieguva zināšanas par “Zaļo STEAM”, kuras pēcāk liks lietā, lai projekta ietvaros izstrādātu mūsdienīgus, uz ilgtspēju, zaļo domāšanu un tīrām tehnoloģijām orientētus mācību materiālus. Apmācības vadīja Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece Ilze France. Turpinot mūsu pedagogu un izglītības speciālistu profesionālo kvalitāšu celšanu par STEAM, š.g. 10. janvārī tiešsaistes semināra laikā pieredzē dalīsies projekta vadošais partneris, Turku pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde.

Kopumā pasākumā dalību ņēma 36 pedagogi un izglītības speciālisti no Jelgavas novada pašvaldības (JNP) Izglītības pārvaldes, izglītības iestādēm un Jelgavas valsts ģimnāzijas. No JNP puses projektā iesaistītās iestādes: Ozolnieku vidusskola, Elejas vidusskola, Vircavas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte” un pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”.

G-STEAM projekta mērķis ir popularizēt STEAM pieejas izmantošanu mācību procesā, īpašu uzsvaru liekot uz “Zaļo STEAM”, kā arī izveidot vietējās STEAM ekosistēmas modeli, kas balstīts uz abpusēja izdevīguma un ilgtermiņa sadarbības principiem

Projekts tiek īstenots no 2022.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim. Projekta kopējais finansējums ir 400 000,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Jelgavas novada Izglītības pārvaldes finansējuma daļa projekta īstenošanai: 59 800,00 EUR. Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, +371 63048487), projekta kontaktpersonas Izglītības pārvaldē –  Vivita Eiklone (vivita.eiklone@jelgavasnovads.lv)  un Rota Greiškalne (rota.greiskalne@jelgavasnovads.lv)

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm skatīt šeit.


JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SKOLU PEDAGOGI KOPĀ AR KOLĒĢIEM NO JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS APGŪST ZINĀŠANAS PAR STEAM