Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta numurs: 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680
  • Ieviešanas laiks: 01/10/2022 – 30/09/2025
  • Projekta mērķis: Popularizēt STEAM pieejas izmantošanu mācību procesā, īpašu uzsvaru liekot uz “Zaļo STEAM” (uz nākotni orientēta STEAM izglītība, kas balstīta uz ilgtspējību un tīrām tehnoloģijām), kā arī izveidot vietējās STEAM ekosistēmas modeli, kurā ieinteresētās puses – skolas, pašvaldības, augstskolas, privātie uzņēmumi, arī nevalstiskā sektora dalībnieki, uz savstarpējas vienošanās pamata varēs brīvprātīgi iesaistīties, veidojot abpusēji izdevīgu, ilgtermiņa sadarbību.
Līdzfinansē eiropas savienība - logo

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 400 000,00. Jelgavas novada Izglītības pārvaldes daļa 59 800,00 EUR.

Projekta vadošais partneri: Turku pilsētas Izglītības pārvalde (Somija)

Projekta partneri: Vītauta Dižā Universitāte (Lietuva), Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija), Jelgavas novada Izglītības pārvalde (Latvija), Tallinas pilsētas Izglītības pārvalde (Igaunija), Tartu Universitāte (Igaunija), Turku Universitāte (Somija), Gustava Ādolfa ģimnāzija (Igaunija), Tallinas Järveotsas ģimnāzija (Igaunija) un Lasnamäe Ģimnāzija (Igaunija)

Lai projektā izvirzīto mērķi sasniegtu, darbs tiks organizēts un realizēts trīs plaknēs: skolās, skolotāju apmācības iestādēs un valsts un privāto institūciju jomā, un projekta laikā tiks īstenoti sekojoši pasākumu bloki:

  • STEAM mācību pieejas integrācija skolās, kas nozīmē jaunu mācību metožu un materiālu pielāgošanu un izstrādi, kā arī mācību programmas bagātināšanu ar Green STEAM saistītu saturu, kas ne vienmēr attiecas tikai uz tradicionālajiem STEM priekšmetiem. Lai šo procesu nodrošinātu, projekta gaitā tiks izstrādāti Green STEAM skolotāju apmācības moduļi un veikta pedagogu apmācība.
  • Vietējo STEAM ekosistēmas izveide un ieviešana, balstoties uz izstrādātiem ceļveži.
  • Green STEAM rokasgrāmatas izveide, kurā tiks apkopoti sasniegtie projekta rezultāti un darba laikā gūtās atziņas. Rokasgrāmata kalpos par palīglīdzekli skolām un skolotāju apmācības iestādēm, lai palīdzētu sākt un virzītos uz priekšu ikkatra STEAM ceļā, kā arī pašvaldībām, vietējās pārvaldes organizācijām, lai kalpotu par vietējās STEAM ekosistēmas ieviešanas ceļvedi.

Visu projekta aktivitāšu un darba pakešu mērķis ir veicināt skolēnu interesi un izcilību STEM/STEAM priekšmetos, kā arī pedagogu interesi par pašu STEAM pieeju. STEAM pieejas ieviešanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu darbā saredzam kā instrumentu kompetenču pieejas īstenošanā. Rezultātā spēcinātas tiks pedagogu profesionālās kompetences, stiprinātas starp-priekšmetu saites, savukārt skolēniem tiks dota iespēja izprast dažādu tēmu savstarpējo saistību dažādos mācību priekšmetos un gūtās prasmes, zināšanas sasaistīt ar reālo dzīvi. 

Publicitāte:

Agris Dobrovoļskis

Projekta koordinators
agris.dobrovolskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersonas Izglītības pārvaldē:

Vivita Eiklone

Vadītājas vietniece izglītības jomā
vivita.eiklone [at] jelgavasnovads.lv

Rota Greiškalne-Eglīte

Galvenais speciālists - mācīšanās metodiķis pirmsskolā
rota.greiskalne [at] jelgavasnovads.lv