Izglītība
Līvbērzes pamatskolas pedagogi dodas pie partneriem uz Itāliju

Š.g. jūnija beigās Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-UK01-KA229-061373_3 “Closing the word gap” dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Spānijas un Itālijas tikās Palermo, lai īstenotu noslēdzošo šī projekta mobilitāti un bagātinātu savu profesionālo pieredzi skolēnu vārdu krājumu paplašināšanā.

Lai gan mobilitāte uz Palermo, Itāliju bija iecerēta kā papildus mobilitāte, jo Covid pandēmijas dēļ (2021. gada marts) klātienē to nebija iespējams realizēt un paredzētie pieredzes apmaiņas pasākumi notika tiešsaistē, tomēr, izvēršoties karam Ukrainā un partneriem nejūtoties droši apmeklēt valsti, kas atrodas tuvu agresoram, partnerībā tika pieņemts lēmums mobilitāti uz Latviju (noslēdzošā mobilitāte) apvienot ar Itālijas braucienu, tādā veidā arī apvienojot Latvijas pieredzes stāstu prezentēšanu ar projekta noslēguma un izvērtēšanas aktivitāšu īstenošanu.

Vizītes laikā Līvbērzes pamatskolas pedagogi iepazina partner-skolas ikdienu, pedagoģisko darbu un darba metodes, kā arī apmeklēja un vēroja stundas, uzzinot, kā tiek strādāts ar skolēniem, kuriem ir mazs vārdu krājums.

Par braucienu stāsta pedagoģe Inga Liepa-Liepiņa:

“Mobilitātes laikā apmeklējām mūsu Itālijas partneru skolu Direzione Didattica "C. Maneri - Ingrassia". Tur iepazināmies ar pašu skolu, tās darbu, apskatījām telpas, iepazināmies ar skolas skolotājiem un skolēniem, kuri tajā brīdī apmeklēja vasaras skolas nodarbības. Pēcāk Latvijas pārstāvji prezentēja savu valsti, pilsētu, ciemu un skolu, kā arī iepazīstināja ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un rezultātu analīzi. Pēc prezentācijas partneriem bija ļoti daudz jautājumu un tie izteica lielu nožēlu, ka nav bijis iespējas apmeklēt mūsu valsti klātienē. Galvenais secinājums, ko guvām šīs vizītes laikā un ko nebijām iedomājušies pirms tam ir tāds, ka pārējās partneru skolas strādā ar imigrantu bērniem, kuriem ir šāds statuss un ir atbalsts no valsts šo bērnu integrācijai, taču mums tie pārsvarā ir krievvalodīgo ģimeņu bērni, kuri ir pilsoņi, un atbalsts atsevišķi šo bērnu integrācijai nav, tādēļ ar šiem bērniem strādā gan logopēds, gan speciālais pedagogs, gan cits atbalsta personāls tiek iesaistīts. Brauciena laikā bija arī iespēja iepazīt Palermo kultūru, dzīves stilu un vēsturi izstaigājot pilsētu gida pavadībā. Ekskursijas laikā apmeklējām ne tikai tūristu iecienītas vietas un kultūrvēsturiskus objektus, bet arī vietējo tirgu, kas deva priekšstatu par šīs pilsētas ikdienas dzīvi, galda kultūru un tradīcijām. Noslēguma dienā devāmies apskatīt piejūras ciematu Cefalu.”

Kā iepriekš tika minēts, brauciens uz Itāliju bija noslēdzošā mobilitāte projektā. Rezultātā, katra partnera rīcībā ir iepriekšējo vizīšu laikā uzņemošo institūciju prezentētās darba metodes un materiāli, kā arī partneri ir iepazinušies ar partnervalstu esošajām stratēģijām un resursiem vārdu krājuma papildināšanai skolēniem. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai uzlabotu skolu darbu un nospraustu tālākos atskaites punktus darbības/procesa uzlabošanai.

Vairāk informācijas par projektu.