Projekti
Līvbērzes pamatskolas pedagogi dodas pie partneriem uz Spāniju

Š.g. novembra mēnesis pieciem Līvbērzes pamatskolas pedagogiem iesācies citādāk - laika posmā no 2. līdz 6. novembrim skolotāji devās uz Reus, Spānijā, lai piedalītos Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-UK01-KA229-061373_3 “Closing the word gap” sanāksmē un bagātinātu savu profesionālo pieredzi skolēnu vārdu krājumu paplašināšanā.

Vizītes laikā Līvbērzes pamatskolas pedagogi iepazina Escola Joan Rebul skolas ikdienu, pedagoģisko darbu un darba metodes, kā arī apmeklēja un vēroja stundas, uzzinot, kā tiek strādāts ar skolēniem, kuriem ir mazs vārdu krājums.

Par braucienu stāsta pedagoģe Inga Liepa-Liepiņa:

“Vizītes laikā apmeklējām nodarbības pie skolēniem vecuma grupā no 2-12 gadiem. Redzējām, kā strādā pirmsskolas grupiņas, kādas metodes izmanto mācību procesam, kā arī apmeklējām sākumskolas un pamatskolas (1.-6. klases) stundas. Vērotajās nodarbībās un stundās redzējām tādas metodes kā: "Es redzu, es domāju, es prātoju", kurā skolēni izsaka savas domas par skolotāja parādīto attēlu, aprakstot, ko attēlā redz, izsakot savas domas un sajūtas par šo attēlu, kā arī izsakot dažādas varbūtības, kas skolēniem nāk prātā, skatoties uz doto attēlu; "Runājam pirms rakstam", kurā skolēni no sākuma izrunā, lasa un nosauc jaunos vārdus, tad dodas pie tāfeles un mēģina tos uzrakstīt, saucot pa burtiem un atpazīstot tos; "Joga"- jau no mazākās grupiņas pirmskolā bērni apgūst pirmās pozas jogai un to, kādām emocijām šīs pozas domātas, tādējādi mācoties veidus, kā strādāt ar sevi un savām emocijām; "Noslēpumaino priekšmetu soma" - aktivitāte, kur skolēni no somas izvelk kādu priekšmetu un 2 minūtes monologa veidā šo lietu apraksta pārējiem skolēniem; "Mākslinieku asambleja", kurā skolēni izvēlējas sev tīkamāko uzdevumu no 6 interešu grupām un "Lasīšanas klubs", kurā 6.klases skolēni, uzsākot lasīt jaunu grāmatu, analizē tās vāku, iepazīstas ar autoru un izsaka savus paredzējumus, par ko būs grāmata. Papildus stundu apmeklējumam, mums bija iespēja iepazīties, pavērot un arī pārrunāt darba metodes ar Reus skolas logopēdu un speciālo pedagogu. Pēc skolas aktivitātēm mēs apmeklējām un pārrunājām dažādus izglītības jautājumus ar pilsētas domes pārstāvjiem.”

Pēc vizītes Līvbērzes pamatskolas skolotāji atzīst, ka Spānijas skolas stundu process ir diezgan līdzīgs mūsu, tāpēc ir interesanti paskatīties un pasmelties idejas stundām. Tāpat pedagogi uzskata, ka šādas tikšanās ir ļoti noderīgas, jo rosina un mudina domāt, salīdzināt un izmantot arvien dažādākas darba metodes labākiem skolēnu sasniegumiem. Dažas no idejām, ko iespēju robežās Līvbērzes skolotāji vēlētos ieviest arī savā skolā, ir gan redzētās metodes (piemēram, "Es redzu, es domāju, es prātoju"), gan Sajūtu istaba pirmskolniekiem, gan arī kā jauna izmēģināša skolas darba organizācijā, piemēram, ikdiena bez zvana uz un no stundas.

Projekta ietvaros nākamā vizīte ir paredzēta aprīļa beigās un tā notiks pie mums Latvijā, Līvbērzes pamatskolā, kuras laikā tiks rādīts un stāstīts par šeit izmantotajām darba metodēm vārdu krājuma papildināšanai skolēniem.

Līvbērzes pamatskolas pedagogi dodas pie partneriem uz Spāniju:

“Closing the word gap” ir 2 gadīgs projekts, kura mērķis ir stiprināt sadarbību un tīklu veidošanu starp organizācijām; apmainīties ar pieredzi un labu praksi, izmantojot mācības un seminārus; sagatavot speciālistus, lai tie labāk spētu identificēt izglītojamos ar runātprasmes problēmām, risinātu viņu individuālās vajadzībās; sekmēt skolas spēju uzlabot izglītojamo runātprasmes. Vairāk informācijas par projektu