Projekti
Līvbērzes pamatskolas pedagogi īsteno virtuālu mobilitāti

Lai gan 2021. gads ir iesācies dažādu ierobežojumu un mājsēdes ēnā un projektos novērojama nogaidoša, tālākās situācijas attīstību vērojoša pozīcija, tomēr Līvbērzes pamatskolas pedagogi nesnauž un turpina strādāt pie Erasmus+ projektā “Skolēnu runātprasmes uzlabošana” (Eng: Closing the Word Gap, 2019-1-UK01-KA229-061373_3) ieplānoto aktivitāšu īstenošanas.

26., 29., un 31. martā pieci Līvbērzes pamatskolas pedagogi, neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem ne tikai mūsu valstī, bet visā pasaulē, virtuāli apmeklēja sadarbības partnerus Itālijas pilsētā Palermo.

Šī bija otrā tikšanās projekta ietvaros, kura sākotnēji bija paredzēta klātienē, bet pandēmijas ierobežojumu dēļ notika virtuāli.

Virtuālajā vizītē piedalījās pedagogi no visām projekta dalībvalstīm – Latvijas, Spānijas, Itālijas, Lielbritānijas.

Pirmajā dienā, 26. martā, dalībniekiem bija iespēja virtuāli izbaudīt un iepazīt pilsētu Palermo, tās vēsturi, iedzīvotājus, kultūru un tradīcijas. Itālijas pārstāvji bija sagatavojuši video materiālus, kuri dalībniekiem ļāva kaut uz brīdi sajust klātbūtnes efektu.

Dienas otrā daļā, projekta partneri pārrunāja iepriekš nostādītos uzdevumus un to izpildi katrā valstī - kas ir izdevies, kas nav, kas ir bijis par traucēkļiem un izaicinājumiem. Visi dalībnieki atzina, ka projekta uzdevumu īstenošana ir bijis izaicinājums pēdējā gada laikā, jo visas dalībvalstis ir saskārušās ar stingriem ierobežojumiem, tai skaitā attālināto mācīšanos un skolu slēgšanu. Tas, savukārt, ir ietekmējis pedagogu darba iespējas ar atlasīto bērnu grupām.

Neskatoties uz to, darbs nav apstājies nevienā valstī, un, kaut arī lēnāk un ar māzākiem panākumiem nekā plānots, tomēr katra valsts ir izstrādājusi darba materiālus, atlasījusi skolēnus dalībai projektā un uzsākusi darbu ar šiem bērniem, strādājot ar attēliem par gadalaikiem, papildinot skolēnu vārdu krājumu.

29. un 31. martā Itālijas pārstāvji dalījās ar 3 savām metodēm, kuras tie izmanto, lai papildinātu skolēnu vārdu krājumu (Vārdu koks, Sensorā kaste, Atmiņas spēle par gadalaikiem). Katra no šīm aktivitātēm tika papildināta ar teorētisko daļu par informācijas uztveršanu un īslaicīgo un ilglaicīgo atmiņu.

Vizītes beigās, projekta partneri, izvērtējot jau padarīto un aktuālo situāciju pasaulē, kad dažas valstis joprojām ir attālinātā skolas režīmā, nolēma pieteikties projekta termiņa pagarinājumam, lai turpmākās vizītes varētu tomēr plānot un realizēt klātienē, kā arī dotu papildus laiku darbam ar skolēniem.

Izvērtējot virtuālo vizīti Itālijā, Līvbērzes pamatskolas skolotāji secināja, ka skolas sistēma, darbs ar skolēniem Itālijā un Latvijā ir līdzīgs, kā arī problēmas, ar ko saskarās itāļu kolēģi, ir aktuālas arī mūsu skolotājiem. Palermo skolotāju lielākais izaicinājums ir bērni, kuru ģimenēs lieto sicīliešu dialektu, kas ļoti atšķiras no pamatvalodas, savukārt, Līvbērzes pamatskolā šis izaicinājums vārdu krājuma apgūšanā ir ar krievvalodīgo ģimeņu atvasēm. Latvijas skolotāji arī secināja, ka dažas no piedāvātajām aktivitātēm jau tiek palietotas mūsu skolā, kā piemēram Sensorā kaste.

Kā turpmākos uzdevumus, partneri izvirzīja turpināt darbu ar izvēlēto skolēnu grupu, izmantojot attēlus, sensoro uztveri, stāstus un stāstu veidošanu, balstoties uz vizuālo materiālu. Līvbērzes pamatskolas skolotāji izvēlējās vārdu koku un atmiņas spēli, kuru iekļaus turpmāko aktivitāšu plānošanā.

Vizītes laikā tika arī panākta vienošanās starp partneriem, ka nākamā vizīte būs Spānijā, un visi izteica lielu cerību, ka tā notiks klātienē, taču to rādīs laiks, šobrīd projekta dalībnieki turpina darbu ar izveidotajiem materiāliem, kā arī veido jaunus materiālus, izmantojot metodes, ko apguva virtuālās vizītes laikā Itālijā.

Mobilitātes īstenotas Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2019-1-UK01-KA229-061373_3 “Closing the word gap” (“Skolēnu runātprasmes uzlabošana”) ietvaros. Vairāk informācijas par projektu skatīt ŠEIT.