Sociālā joma Projekti
Nākotnes sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektam uzsākta būvprojekta izstrāde

Sekojot projekta plānam, Jelgavas novada pašvaldība veikusi cenu aptauju par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu Nākotnes ciema projektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu un notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu 100m3/dnn izbūve Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā”. 

Pakalpojuma līgums ar individuālo komersantu Mārtiņu Poci noslēgts 21.jūlijā, paredzot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvprojekta izstrādi, konsultējoties ar tehnologiem un speciālistiem par efektīvākajiem un pareizākajiem risinājumiem, izstrādāt līdz gada beigām, lai 2022. gadā, būvprojektu īstenojot, jaunās iekārtas varētu jau izbūvēt. 


Kopējā līguma summa ir 9990 EUR , kas sastāv no līguma cenas par būvprojekta izstrādi - 7990 EUR un līguma cenas par autoruzraudzību - 2000 EUR. Jānorāda, ka būvprojekta izstrāde notiek paralēli ar lokālplānojuma izstrādi šai teritorijai.
Atsaucoties uz iepriekš ziņoto, pagājušā gada nogalē - 2020.gada 18 decembrī, Jelgavas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” (LVĢMC) kā vadošo partneri Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētam projektam “LIFE GoodWater - Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”. Jelgavas novada  pašvaldība ir viena no 19 projekta LIFE GoodWater IP partneriem un tā ietvaros paredz izbūvēt jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nākotnes ciemā. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai, kas ir nozīmīgs  notikumus Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotājiem gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu apkārtnē.


Izvērstāku informāciju par projektu, iecerētajiem darbiem un projekta izmaksām var skatīt rakstā “Nākotnes ciemam projektēs un izbūvēs jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas”