Projekti
Norisinājusies notekūdeņu tematiskās apmācību programmas lekcija

Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) ietvaros 1.decembrī platformā ZOOM norisinājās informatīvs seminārs “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana - teorētiskie un praktiskie aspekti”, kurā kā projekta partneri piedalījās arī Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji.

Semināra laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas pārstāve Ilona Vilne un eksperts Jānis Zviedris runāja par tādām tēmām kā “Kādēļ nepieciešams sakārtot/reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas”, “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidi” un “Citu valstu prakses decentralizēto kanalizācijas sistēmu jautājumā”. Savukārt semināra noslēgumā, lai gūtu padziļinātāku izpratni, projekta partneri, eksperti un klausītāji diskutēja par dzirdētajām tēmām.

Jelgavas novadapašvaldība ir viena no 19 projekta partneriem un LIFE projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Nākotnes ciemā. Pašlaik norit būvprojekta izstrāde. Projekts nodrošinās līdzfinansējumu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai, kas ir nozīmīgsnotikums Glūdas pagasta Nākotnes ciema iedzīvotājiem gan uz smaku novēršanu, gan Auces upes ūdens piesārņojuma samazināšanu pašreizējo attīrīšanas iekārtu apkārtnē.

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Vairāk par projektu