Sociālā joma
Foto

31. janvāra Jelgavas novada domes sēdē apstiprināts lēmumprojekts, kas paredz ar 2024. gada februāri palielināt maksu par pašvaldības sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs sniegtajiem pakalpojumiem.

Jelgavas novadā darbojas septiņas sociālās aprūpes iestādes - sociālās aprūpes centrs "Zemgale", sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri "Kalnciems", “Eleja”, "Staļģene”, daudzfunkcionālie sociālo pakalpojumu centri “Zīle” un “LAIPA”,  dienas aprūpes centrs “UPE”. To piedāvāto pakalpojumu klāsts ir atšķrīgs, sākot no īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, līdz ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem, piemēram, grupu dzīvoklis, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas.

“Pakalpojuma maksa pārskatīta un pieņemts lēmums to palielināt, ņemot vērā gan šogad valstī paredzēto algas  pieaugumu sociālās aprūpes un medicīnas darbiniekiem, gan pieaugošās energoresursu cenas, gan ēdināšanas maksas pieaugumu iestāžu iemītniekiem.  Maksas sadārdzinājums dažādām iestādēm ir atšķirīgs un noteikts, izvērtējot faktiskās pakalpojuma izmaksas. Jāpiebilst, ka sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru klienti, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, par pakalpojumiem maksās mazāk,” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja vietniece Antra Akermane.

Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldē informē, ka pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem ir liels un lielākoties visas vietas iestādēs ir aizņemtas, taču atsevišķas vietas ir pieejamas, piemēram, lielākajā novada sociālās aprūpes centrā “Zemgale”, kas atrodas Ozolniekos, no 266 klientu vietām 19 pagaidām ir brīvas, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Kalnciems" aizpildītas 33 no 36 vietām, "Staļģene” no 30 plānotajām klientu vietām brīvas ir sešas.  Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Zīle” bērniem vecumā līdz 18 gadiem pieejama sociālā rehabilitācija, izmantojot silto smilšu nodarbību metodi, savukārt “LAIPA” - brīva viena dzīves vieta grupu dzīvoklī, kas palīdz sagatavoties patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, un trīs vietas specializētajās darbnīcās, kur notiek dažādas prasmes veicinošas aktivitātes. Savukārt  centrā “UPE”, kas dienas laikā nodrošina sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ir pieejamas divas brīvas vietas.

Sīkāka informācija par sociālās aprūpes un rehabilitācijas centriem un pakalpojumu cenrādis pieejams ŠEIT.