Projekti
Projekta „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” noslēguma seminārs Jelgavas novadā

Lai atskatītos uz projekta ieguvumiem un izvērtētu tā ieguvumus un rezultātus, 12.aprīlī Lielvircavas muižā uz projekta vietējo aktivitāšu noslēgumu ieradās tajā iesaistītie Jelgavas novada sociālie darbinieki, Labklājības pārvaldes, bāriņtiesas, attīstības nodaļas, kā arī Jelgavas pilsētas Sociālo lietu pārvaldes pārstāvji.

Jau projekta sākumposmā, piedaloties pirmajā projekta diskusijā par deinstitucionalizāciju, Labklājības ministrijas pārstāvji atzina, ka Jelgavas novads ir viens no pirmajiem, kur šāda diskusija tiek organizēta, turklāt iesaistot tik dažādas grupas un meklējot risinājumu sadarbībā, nevis katram atsevišķi.

Projekta gaitā no 2015.gada septembra notikuši vairāki vietēji pasākumi – diskusijas, semināri, pieredzes apmaiņas, kā arī starptautiskas pieredzes apmaiņas vizītes Vācijā, Polijā, Zviedrijā.

Kā atzīst Jelgavas novada Sociālā dienesta darbiniece Aiva Mišina, galvenie ieguvumi sociālajiem darbiniekiem un mērķa grupām bija sekojoši: projekts deva iespēju Jelgavas novada sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem gūt ieskatu un smelties pieredzi sociālajā jomā starptautiskā mērogā. Milzīgs pārsteigums nereti bija par to, ka, piemēram, Vācijā vai Zviedrijā sociālā darba speciālisti mēdz saskarties ar tādiem pat profesionāliem izaicinājumiem kā mēs Latvijā – profesijas zems prestižs, informācija tiek saņemta novēloti u.c. Nenoliedzami ir gandarījums ir par redzēto praksi darbā ar dažādām mērķa grupām, kas rosināja kolēģes diskutēt, analizēt un rast jaunas idejas un risinājumus, kurus ieviest savā praksē. Projekta aktuālais jautājums par sabiedrības daudzveidību, multikulturālismu ļāva daudz vairāk sagatavoties Latvijā projekta uzsākšanas laikā ne tik populārajam migrācijas vilnim, kas, nemanot, tomēr zināmā mērā, mūs arī sasniedza. Kolēģes kļuva izglītotākas, zinošākas un profesionāli drošākas, redzot starptautisko praksi darbā ar bēgļiem, migrantiem, citu kultūru pārstāvjiem. Esot starptautiskajās vizītēs, tika konstatētas un aktualizētas mūsu grūtības, problēmas, resursi un iespējas, kas ļauj veicināt izaugsmi, rada idejas un drosmi sapņot, plānot, izvirzīt mērķus.

Seminārā projekta vadītāja Anita Škutāne informēja par projekta gaitu, Sociālā darba nodaļas vadītāja Marita Prohorova par projekta veiksmēm un atziņām, kas gūtas divu gadu projekta ieviešanas gaitā, ar saviem iespaidiem no pieredzes apmaiņas vizītēm dalījās sociālās darbinieces Kristīne Znotiņa (Vācija) un Gita Rozenšteina (Polija), kā arī deputāte Valda Sējāne (Zviedrija).

Par to, kā veidot izpratni par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, informēja Dace Strautkalne, projekta „Atver sirdi Zemgalē” vadītāja no Zemgales plānošanas reģiona.

Noslēgumā klātesošie moderatores Evijas Apines vadībā ar interaktīvas balsošanas palīdzību noskaidroja, ka sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi jānodrošina pašvaldībai, līdzīgi projekti ir nepieciešami arī turpmāk un lielākā daļa ir gatava tajos aktīvi iesaistīties.

Aprīļa pēdējā nedēļā gaidāma projekta ārvalstu partneru vizīte Jelgavas novadā. Projekta noslēgums norisināsies Vācijā augustā. 

Projekta „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” noslēguma seminārs Jelgavas novadā: