Projekti
Sākas pieteikšanās vasaras diennakts nometnēm bērniem

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/033, ietvaros šovasar tiek plānotas trīs bezmaksas bērnu vasaras diennakts nometnes.

Pirmā nometne norisināsies no 27.06līdz 01.07Jelgavā ar nakšņošanu Jelgavas pamatskolas “Valdeka” - attīstības centrā.  Aicinām pieteikt bērnus vecumā no 7-9 gadiem. 

Pieteikšanās nometnei ir slēgta.

Nometnes mērķis - veicināt bērnu iekšējo resursu un vērtības apzināšanos, pašvērtējuma nostiprināšanu, attīstīt radošumu un uzņēmīgumu, kā arī attīstīt sadarbības prasmes un veidot pozitīvu motivāciju turpmākai dzīvei, stiprinot garīgo un fizisko veselību.

Dalībnieku likumiskie pārstāvji/vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai kādā no nometnēm tiks informēti elektroniski, aicinot noslēgt  līgumu ar konkrētās nometnes organizatoru. Sazināsimies tikai ar tiem vecākiem,kuru bērni tiek uzņemti nometnē.

Vairāk informācijas par nometnēm var iegūt zvanot vai rakstot