Projekti
Šķibes pamatskolas pedagogi uzņem viesus no Spānijas un Polijas un dalās zināšanās par matemātikas mācīšanas metodēm

Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659 “Matemātika pamatskolas skolotājiem” ietvaros Šķibes pamatskolas pedagogi no š.g. 13. līdz 15. oktobrim uzņēma viesus no Spānijas un Polijas, lai dalītos pieredzē un labās prakses piemēros par dažādu mācību metožu izmantošanas iespējām matemātikas mācīšanā pamatskolā.

Pēc nesenās viesošanās Polijā pie partneriem NSP "Klasyk" (vairāk informācijas par braucienu skatīt šeit), ievērojot visas valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, šoreiz uzņemošās institūcijas lomā iejutās Šķibes pamatskola, kuras mērķis bija viesus iepazīstināt ar dažādām skolā izmantotām matemātikas mācīšanas metodēm, kā arī alternatīvām matemātikas mācīšanas iespējām.

Vizītes laikā Spāņu un Poļu partneriem iepazinās ar Šķibe pamatskolu, tās mācību procesa organizāciju, mācību programmām, ārpusstundu aktivitātēm, izmantotām mācību metodēm un materiāliem, kā arī piedalījās apaļā galda diskusijās par dažādām izglītības jomā aktuālām tēmām un jautājumiem. Lai nodrošinātu dalībnieku praktisko iesaisti, atbilstoši „Hands on” pieejai, projekta dalībnieki piedalījās robotikas un matemātikas nodarbībās, iejūtoties izglītojamo lomās. Praktiska darbošanās notika arī iepazīstoties ar alternatīvām matemātikas mācīšanu iespējām, kā piemēram, mācības dabā, to plānošana, nodrošināšana, LVM piedāvātās “zaļās klases”, kā arī guva priekšstatu par Barboleta metodes izmantošanas iespējām mācību procesā.

Aktivitātes noslēdzot, dalībnieki veica aktivitāšu novērtējumu un saņēma sertifikātus par dalību mobilitātē.

“Matemātika pamatskolas skolotājiem” ir 3 gadīgs Erasmus+ programmas projekts, kura laikā plānots izveidot pedagoģisku materiālu ar mācību metodēm matemātikas mācīšanas procesa uzlabošanai darbā ar 7-11 gadu veciem izglītojamiem, īsus didaktiskus video, kas skaidros metožu veiksmīgu pielietošanu un E-platformu, kurā būs atrodami materiāli par projekta laikā izstrādātajiem mācību rīkiem un metodēm.

Vairāk informācijas par projektu un tā aktivitātēm skatīt šeit.

 

Šķibes pamatskolas pedagogi uzņem viesus no Spānijas un Polijas un dalās zināšanās par matemātikas mācīšanas metodēm: