Projekti
Skolu atbalsta personāls attālināti apgūst somu kolēģu pieredzi

Laikā, kad Eiropā un pasaulē izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar vīrusa izplatību un tā ierobežošanas prevenciju, pulcēšanās ir aizliegta un nav iespējamas organizēt klātienes apmācības arī pedagogiem un skolu atbalsta personālam ar dažādu valstu dalībniekiem, tad projektā nākas pielāgoties situācijai un organizēt mācības attālināti izmantojot distances rīkus un informācijas tehnoloģijas. Jo šajā trauksmainajā laikā mācās ne tikai skolēni, bet arī paši pedagogi un atbalsta personāls.

Šā gada 2.decembrī 35 dalībnieki no 3 projektā iesaistītajām valstīm satikās “Zoom” platformā, lai noklausītos Turku pilsētas izglītības pārvaldes organizētajos lektoros, kuri stāstīja savu pieredzi par šobrīd aktuālām  tēmām, kas interesē ikvienu – individuālo mācību plānu sagatavošanu un apriti; skolu psihologa darbu pandēmijas apstākļos; sadarbību un mijiedarbību starp skolēniem, vecākiem, atbalsta personālu un pedagogiem un atbalsta personālu; nevalstisko organizāciju sadarbību ar atbalsta pakalpojumiem pamatizglītības līmenī. Apmācību darba valoda – angļu.

Jāpiebilst, ka starp dalībniekiem no Jelgavas novada piedalījās izglītības speciālisti no Izglītības pārvaldes, Šķibes pamatskolas sociālais pedagogs, Kalnciema vidusskolas psihologs, Neklātienes vidusskolas karjeras konsultants, Kalnciema pagasta vidusskolas psihologs, Vircavas vidusskolas speciālais pedagogs un logopēds. Starp dalībniekiem bija arī kolēģi no Rumānijas Aradas apgabala Resursu un izglītības atbalsta centra. Turpinājumā visi dalībnieki piedalījās grupu darbā, kur diskusijā bija jānoskaidro apgūtais, jādefinē atšķirīgais un līdzīgais, tāpat jāplāno nākamie soļi darba efektivātes uzlabošanai, kas arī tik prezentēts pārējiem dalībniekiem un lektoriem.

Informācijai, projekta partneris Aradas resursu un izglītības atbalsta centrs nodrošina mācību atbalsta pasākumus Aradas apgabala skolās, kopumā sniedzot atbalstu 56 000 skolēniem 157 skolās. Centrs izveidots 2007. gadā un tajā patlaban darbojas sekojoši speciālisti: 47 skolu psihologi, 29 logopēdi, 3 skolu mediatori, 5 vērtēšanas speciālisti, 2 sociālie darbinieki, 7 administrācijas darbinieki (pie atbaksta personāla pieskaitāmi arī mediķi un karjeras speciālisti). Galvenais atbalsta nodrošināšanas mērķis ir sniegt nepieciešamo atbalstu skolēnam, vecākiem un pedagogiem, maksimāli veicinot iekļaujošu izglītību.

Salīdzinot Jelgavas novada Izglītības pārvaldes un  Aradas apgabala Resursu un izglītības atbalsta centra darbības specifiku, jāsecina, ka abas iestādes darbojas kā atbalsta centri izglītības iestādēm un veicina atbalsta pakalpojuma sniegšanu iestādēs, kur tas nepieciešams. Abās iestādēs ir izveidoti priekšnosacījumi to darbinieku pilnveidei un savstarpēji saskaņotai atbalsta jomu attīstībai. Tāpat abām iestādēm ir izstrādāta atbalsta sistēma un mehānismi tās pielietošanā dažādos gadījumos. Tomēr - ir atšķirības, kas balstītās izglītības sistēmu atšķirībā un pieejamā finansējuma apjomā.

Mācību pasākums notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekta Nr.2019-1-LV01-KA201-060361 aktivitāšu plāna ietvaros.

Nākamās projekta aktivitātes būs saistītas ar turpmākām attālinātām apmācībām izglītības iestāžu atbalsta personālam, projekta vadības grupas sapulci, lai definētu esošo projekta statusu, iezīmētu nākamos darbus un definētu izglītības atbalsta vadlīniju pilnveidi.

Logo "Līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma"