Projekti
Sociālās iekļaušanas politikas jautājumus risina kopā ar Vāciju, Poliju un Zviedriju

Aprīļa nogalē – no 24. līdz 28.aprīlim – Jelgavas novadā viesojās delegācijas no Vācijas, Polijas un Zviedrijas, lai kopā ar Jelgavas novada pašvaldību projektā „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” risinātu jautājumus par tēmu „Sociālās iekļaušanas politikas”.

Tēmai „Sociālā iekļaušana” paredzētajās norises dienās aizvadītas diskusijas, pieredzes apmaiņas un konference, kurā Labklājības ministrijas pārstāvji informēja par sociālās iekļaušanas un ģimeņu atbalsta politiku Latvijā, Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš klātesošos iepazīstināja par inovācijām sociālajā jomā un demonstrēja aprīkotu automašīnu aprūpei mājās, savukārt ar labās prakses piemēriem dalījās Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Lielrīgas reģionālās programmas direktore Ilze Žagare. Ieskatu Latvijas tēla veidošanā un Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos sniedza Latvijas institūta pārstāve Ieva Stare.

Jelgavas novada pašvaldības pieredzē par sociālās jomas jautājumiem dalījās priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, stāstot par 4 mērķa grupām – bēgļiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem. Ilze Vītola uzsver: „Apzinoties to, ka mēs esam daļa no Eiropas Savienības, ir jāprot smelties pieredzi un apzināties, ka, dzīvojot Eiropas Savienībā, no vienas puses, mēs katrs esam citādāks, bet no otras puses, visiem ir līdzīgas problēmas. Kopīgi, apvienojot kultūru dažādības, mēs varam mācīties un pielāgoties viens otram, lai cilvēki justos piederīgi jebkurā vietā un laikā.”

Ieskats integrācijā dažādām vecuma un sociālajām grupām tika gūts saimniecībā “Viesu Līči”, savukārt vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika demonstrēta Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Pasta salas promenādē un Tērvetes dabas parkā. Tērvetē norisinājās arī darba grupas jauna projekta izstrādei, kur katra valsts definēja savus projekta mērķus, aktivitātes un plānotos rezultātus.

Latvisko dzīvesziņu projekta partneri guva lauku sētā “Caunītes” Ozolnieku novadā, līdztekus sekojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stāstījumam par daudzlīmeņu pārvaldību un atšķirībām starp novadiem un reģioniem Latvijā.

Noslēgumā projekta partneri viesojās Lielvircavas muižā, kur ar priekšnesumu uzstājās Jaunsvirlaukas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Svirlauka”.

Projekts „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” norisinās kopš 2015. gada septembra. Iepriekšējās projekta aktivitātēs iesaistītie sociālie dalībnieki un mērķgrupu pārstāvji mācījās izpratni par to, kas mūsdienās ir aktuāls katrai sabiedrībai. Projekta galvenās jomas skar gan jauniešu, senioru, bēgļu un migrantu, bezpajumtnieku, brīvprātīgo jautājumus, kā arī caur starpkultūru dialogu un citu valstu pieredzi un labo praksi risina jautājumus cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām.

Projekta iesaistīte partneri - Recklinghausen rajona pašvaldība (Vācija), Wodzislawski reģiona pašvaldība (Polija), Sörmland apgabala pašvaldība (Zviedrija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija). Projekta mērķa grupas – iedzīvotāji, politiķi, eksperti, vietējās asociācijas un organizācijas, administrācija, labklājības un sociālās jomas pārstāvji.

Jelgavas novada līmenī darbojas nacionālā projekta ieviešanas grupa, kurā iesaistās dažādas mērķgrupas un kura turpina starptautisko semināru diskusijas un labās prakses nodošanu uz vietām.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.

 

Eiropas komisija