Projekti
Svētes pamatskola projektā turpina pilnveidot iekļaujošo izglītību

Svētes pamatskolā tiek iekļauti bērni ar valodas un jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītības grupās un skolēni ar mācīšanās grūtībām sākumskolas un pamatskolas klasēs. Apmācības procesā šiem bērniem svarīga ir praktiska darbošanās, balstoties uz sajūtu attīstīšanu un pilnveidošanu.  Pēc iespējas labāku rezultātu sasniegšanai, būtiski mācību darbu ir organizēt mazās grupās vai individuāli.

Lai sekmētu veiksmīgu bērnu iekļaušanu, svarīgs priekšnosacījums ir sakārtota emocionālā un fiziskā vide.

Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “Tolerance un kvalitatīva iekļaujoša izglītība skolā” ietvaros Svētes pamatskolas atbalsta personāls vairāku starptautisku aktivitāšu laikā iepazinās ar Montessori materiālu pielietojumu un emocionālā menedžmenta veiksmīgas vadības piemēriem. Radot iespēju iegūtās zināšanas pielietot praksē, ar projekta finansiālu atbalstu tika iegādāti dažādi materiāli ikdienas darbam projekta noslēdzošajā fāzē.

Izglītojamo savstarpējās sadarbības un komunikācijas prasmju pilnveidošanai, psihologs turpmāk izmantos attīstošās spēles. Iegādātās smilšu spēļu terapijas figūras tiks izmantotas individuālajā darbā bērnu emocionālā stāvokļa stabilizēšanai. Šo terapijas metodi pielieto, lai palīdzētu mazināt trauksmi, bailes un nomāktību.

Lai skolēns  izprastu secīgu skaitļu skaitīšanu, ciparus, skaitļu sastāvu, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu, speciālais pedagogs izmantos Montessori matemātikas materiālus.

Vērtīgs ieguvums ir bērnu rīcībā esošais gaismas galds. Tajā iestrādātās gaismas ļauj bērniem koncentrēties, veicina iedvesmu un iztēli, kā arī palīdz apgūt jaunu informāciju.

Burtu apguves procesu, kā arī lasītprasmes un rakstītprasmes iemaņu attīstīšanu turpmāk padarīs interesantāku un daudzveidīgāku krāsainie koka burti, kuri izgatavoti, ievērojot Montessori pedagoģijas principus. Darbs ar šāda veida burtiem īpaši svarīgs ir bērniem, kuri nespēj iegaumēt iespiestos burtus, kā arī tiem, kuriem grūtības rakstot ievērot pareizus burtu savienojumus. Iespēja aptaustīt katru burtiņu, palīdz labāk saglabāt to atmiņā.

Lasītprasmes apguves procesā un vārdu krājuma bagātināšanā īpaši noderīgi būs komplekti, kuri sastāv no figūrām (mājdzīvnieki, ūdens iemītnieki u.c.), attēliem, vārdiem un burtiem. Strādājot ar šo materiālu, bērns nostiprinās prasmi nosaukt atbilstošo figūru, atrast to attēlā, iepazīsies ar tā nosaukumu un trenēs fonoloģiskos procesus, saliekot vārdu no burtiem.

Svētes pamatskola īsteno Erasmus+ projektu Nr.2018-1-LV01-KA201-046963 “Tolerance and quality inclusive education in school” (Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītība skolā”) kopā ar kolēģiem Spānijā un Polijā, kurā viens no mērķiem ir apgūt jaunas metodes, lai veicinātu mācīšanās motivāciju un mazinātu traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus. Vairāk par pašu projektu.

Bilde