Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts identificēts kā labās prakses piemērs.
 • Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA201-046963
 • Ieviešanas laiks: 01.10.2018.–30.09.2020.
 • Projekta mērķis: veicināt labās prakses izmantošanu rakstīt un lasītprasmes dažādībā; iekļaujošajā, emocionālajā un starpkultūru izglītībā.
attels

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 49290.

Projekta vadošā organizācija: Svētes pamatskola (Latvija)

Projekta partneri: Asociacion cultural y medioambiental Permacultura Cantabria (Spānija), Niepubliczna Szkola Podstawowa Warsaw Montessori School (Polija)

 • Izveidot stratēģisko partnerību ar projekta dalībniekiem
 • Uzlabot projekta dalībnieku apmācību metodes matemātikā, dabas zinātnēs un lasīt/rakstīt prasmēs
 • Apgūt jaunus līdzekļus, lai veicinātu digitālo mācīšanos un mazināt lingvistisko nevienlīdzību; mazināt traucējošās uzvedības gadījumus klasē un apzināt citus mācīšanās šķēršļus
 • Labās pieredzes apmaiņa, lai veicinātu iekļaujošo un starpkultūru izglītību
 • Izglītības iestādes personāla kompetenču stiprināšana Montessori metodē, IT pielietošanā apmācībā
 • Projekta mobilitātes vizīte Latvijā un Polijā
 • 8 dienu pedagogu apmācības Spānijā

Projekta nosaukums latviešu valodā: Tolerance un kvalitatīva iekļaujošā izglītības skolā

Publicitāte:

Video apskats par starptautiskajām apmācībām Spānijā: www.youtube.com/watch?v=TyvNVHmJufI

Informācija projektu partneru mājaslapās:

attels

Projekta koordinators:

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā:

Inga Jansone

Projekta kontaktpersona Svētes pamatskolā
inga.jansone [at] jelgavasnovads.lv