Jauniešiem Projekti
dienas nometnes

ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā “Ozolnieki””, Nr. 9.2.4.2/16/I/066 ietvaros šogad plānotas trīs dienas nometnes bērniem.

Viena no nometnēm norisināsies no 12.jūnija līdz 16.jūnijam Jelgavas novada Cenu pagastā Poniji.lv teritorijā un paredzēta 7 – 9 gadus veciem bērniem. 

Divas nometnes notiks Jelgavas novada Ozolnieku pagastā, Ozolniekos, pie Ozolnieku ezera, SIA “Pieci masti” teritorijā. Šajās nometnēs obligāta prasība ir dalībnieku peldētprasme!

Nometne 13-15 gadus veciem bērniem notiks 12.jūnija līdz 16.jūnijam -

Savukārt nometne 10-12 gadus veciem bērniem notiks no 19.jūnija līdz 23. jūnijam -

Pieteikšanās visām trim nometnēm tiks atvērta 29.maija plkst.9.00, kad interesentiem būs iespēja aizpildīt dalībnieku pieteikuma anketu šajā saitē:   https://ej.uz/as63

Lūdzam izvērtēt Jūsu bērna vēlmi, motivāciju un iespējas piedalīties nometnē, kā arī, piesakot bērnu, ievērot dalībniekiem paredzēto vecumu!

Nometņu mērķis šogad ir - radīt priekšstatu bērniem par aktīva un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem, skaidrot veselīga uztura, garīgā līdzsvara un fizisko aktivitāšu nozīmību, iesaistīt bērnus kustību veicinošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos skaidrojot psihiskās veselības nozīmīgumu.

Dalībnieku likumiskie pārstāvji/ vecāki, kuru bērni tiks uzņemti dalībai nometnē, tiks informēti elektroniski, aicinot noslēgt līgumu ar nometnes organizatoru.

Vairāk informācijas par nometnēm var iegūt, zvanot vai rakstot Jelgavas novada pašvaldības veselības veicināšanas koordinētājai:

Logo