Novada ziņas Projekti
Video - palīgs mācību vielas apguvei

Jelgavas novadā projekta ietvaros izstrādāti jautri un kustīgi video, ko iespējams lietot mācību procesa ietvaros, jūtot, ka jaunāko klašu skolēniem ir grūti koncentrēties mācību vielai. Paņemot pusminūtes pauzi un izkustoties, pēc tam ir vieglāk atkal koncentrēties stundai. Ideja noskatīta pieredzes apmaiņas brauciena laikā Skandināvijā.

Video izstrādāti URBACT programmas projekta “Spēles paradigma/ Playful Paradigm II”, kura mērķis ir popularizēt spēli kā līdzekli un metodi sociālas iekļaušanas, veselīga dzīvesveida un ilgtspējas, teritorijas plānošanas un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, ietvaros.

Projekta aktivitātes ietver: projekts ir turpinājums projektam Playful paradigm I, kura ietvaros izstrādātie dažādie spēļu moduļi ieviesti 7 valstīs. Playful paradigm II  paredz labās prakses pārņemšanu un ieviešanu pašvaldībā, pielāgojot un pilnveidojot sev vēlamo moduli vai moduļus.

Projekta partneri: Udīnes pašvaldība (Itālija), Lousas pašvaldība (Portugāle); Igualada pašvaldība (Spānija) un Grosuplje pašvaldība (Slovēnija).

Projekta ieviešanas laiks: 14.06.2021. - 31.12.2022.

Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ES finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137 622,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ES finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).

Vairāk par projekta aktivitātēm